EU chce sama rozdělovat migranty do členských zemí, azylové řízení hodlá státům odebrat

Odpovědnost za azylové řízení by měla být přenesena z národní úrovně na Evropskou unii Foto: archiv

Azylová řízení už nemají vést jednotlivé národní státy. Tuto pravomoc by měla mít nadále jen Evropská unie a její agentury v jednotlivých členských zemích. Ty by měly rozhodovat, kolik žadatelů o azyl do jednotlivých zemí umístí. Vyplývá to z uniklého dokumentu Evropské komise.

Sdělení Evropské komise s názvem Reforma evropského azylového systému a posílení legální cesty do Evropy, které dosud nebylo publikováno a které se podařilo získat německému deníku Die Welt. Dokument by měl být zveřejněn ve středu.

Podle Die Welt je v dokumentu uvedeno, že odpovědnost za azylové řízení by měla být přenesena z národní úrovně na Evropskou unii.

Konkrétně Evropská komise podle Die Welt navrhuje, aby Evropský podpůrný úřad pro otázky azyl zřídil své pobočky – agentury v každé členské zemi s rozhodovací pravomocí a s pravomocí rozhodovat o odvolání proti příslušnému rozhodnutí. To by vytvořilo jednotný centralizovaný mechanismus a byl by dokončen proces harmonizace postupů, ale také důsledné rozdělování potřebných ochrany i ochrany EU, má se uvádět v dokumentu.

Ve sdělení EK také ostře kritizuje současný dublinský systém, který je podle dokumentu neudržitelný a selhal. Jedna se o selhání, které je v současné krizi evidentní. Zkušenosti z posledních let ukázaly, že zejména v situaci hromadění proudu migrantů na určitých trasách, ukládá stávající systém právní odpovědnost za většinu žadatelů o azyl pouze několika zemím, což je nad možnosti těchto států.

Podle Die Welt Evropská komise zvažuje nebo navrhuje dvě možná řešení: Prvním je ponechat stávající dublinský systém, do kterého by bylo doplněno ustanovení „korekční mechanismus spravedlnosti“, neboli závazné stálé rozdělovací kvóty. „Stávající kriteria by byla zachována, ale systém by byl doplněn o opravný spravedlivý mechanismus na základě rozdělovacího klíče, kteří umožní distribuci,“ cituje Die Welt dokument EK. Tento mechanismus by byl spuštěn vždy v situaci masové migrace, kdy je v konkrétní třetí zemi dosaženo stanoveného limitu počtu žadatelů o azyl.

Jako druhou variantu navrhuje Evropská komise přímé rozdělování žadatelů o azyl z Afriky a Asie do jednotlivých členských zemí na základě předem stanoveného vzorce založeného na „velikosti, relativním bohatství a přijímací kapacity členských států“.  Na rozdíl od varianty 1 by byli žadatelé o azyl od začátku distribuováni přímo do kteréhokoli země EU.

Irena Válová