Lidé si ombudsmance stěžují na sociální stát, vedou důchody a dávky

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová Foto: ochrance.cz

V celkem deseti krajích ze čtrnácti je stížnost na důchod  nejčastější stížností podanou veřejné ochránkyni práv. V dalších dvou krajích jsou na prvním místě stížnosti na dávky pomoci v hmotné nouzi. Stížnosti na tzv. sociální stát bezkonkurenčně  vedou v počtu podání u ombudsmanky v České republice.

Pouze v Jihomoravském a Ústeckém kraji si lidé častěji než na důchody stěžovali na přiznávání a vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi. Podle analýzy stížností z hlediska počtu a témat se například v Moravskoslezském kraji týkal důchodů každý desátý podnět

Pouze dva české kraje se vymykají: V Praze bylo nejvíce stížností  cizinců a ve Středočeském kraji si nejvíce lidé stěžovali na průtahy v řízení před soudem.

Na dotaz, kterých důchodů se konkrétně stížnosti týkají, uvedla mluvčí veřejné ochránkyně práv Iva Hrazdílková, že jde o všechny tři typy: invalidní, starobní i pozůstalostní. „Nejvíc je ale starobních a invalidních  – obou přibližně stejně. Pozůstalostních je jen cca 7 %,“ uvedla.

Podle jejích slov jde obvykle o nesouhlas s výsledkem posouzení zdravotního stavu a stanoveným stupněm invalidity nebo o nesouhlas s nepřiznáním invalidního důchodu kvůli nesplnění podmínky potřebné doby pojištění. „S tím souvisí i námitky proti nesprávně stanovenému datu vzniku invalidity,“ vysvětlila Iva Hradílková

Ombudsmanka prověřuje posudek i práci lékaře

Jak s takovou agendou naloží úřad veřejného ochránce? Úměrně její složitosti: „Šetřením zjišťujeme, jak bylo stanoveno datum vzniku invalidity, případně i stupeň, zkoumáme posudkový spis a zjišťujeme, jestli posudkový lékař komplexně zhodnotil zdravotní stav a jeho vývoj, jestli si obstaral nezbytné podklady k posouzení zdravotního stavu, jestli je jeho posudek přesvědčivý a odůvodněný,“ uvádí na dotaz Iva Hrazdílková a přidává příklad loňského podnětu, který byl uzavřen letos v březnu.

Pouze v Jihomoravském a Ústeckém kraji si lidé častěji než na důchody stěžovali na přiznávání a vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi.
Pouze v Jihomoravském a Ústeckém kraji si lidé častěji než na důchody stěžovali na přiznávání a vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi.

Jde o příklad neuznání doby pojištění teprve 28 letého invalidního důchodce.“U chybějící doby pojištění postupujeme obdobně jako u starobních důchodů – snažíme se pomoci prokázat je,“ říá Hrazdílková.

Do věku 28 let je vyplácen důchod v plné výši

V tomto konkrétním případu úřad při výpočtu invalidního důchodu přehlédl doklad o evidenci na úřadu práce a stěžovatel v důsledku toho pobíral invalidní důchod ve výši 4 500 Kč, přestože měl dostávat dvojnásobek. „Obrátil se proto o pomoc na veřejnou ochránkyni práv a té se podařilo jeho nároky prosadit. Nyní dostává invalidní důchod ve správné výši. Česká správa sociálního zabezpečení mu také doplatila téměř čtvrt milionu v součtu částek, které mu v uplynulých několika letech chybně upřela, popisuje úřad veřejné ochránkyně,“ uvádí se v popisu případu.

Stěžovateli nebylo ještě 28 let, když mu byl v roce 2012 přiznán invalidní důchod pro invaliditu III. stupně. Vypočítán však byl „klasicky“ z dosažených výdělků, nikoli ve zvýšené výměře určené mladým příjemcům. „Zákon totiž pamatuje na to, že mladí lidé nemají dostatečné výdělky, takže by i jejich invalidní důchod byl výrazně nižší. Pokud tedy od 18 let do vzniku nároku na invalidní důchod – nejdéle do 28 let –  pracovali, studovali, byli v evidenci úřadu práce, tj. byli důchodově pojištěni, a celková doba, kdy důchodově pojištěni nebyli, je kratší než jeden rok, invalidní důchod je jim přiznán ve zvýšené výměře,“ vysvětluje se ve faktech případu.

To byl i případ tohoto stěžovatele, kterému chybělo  v součtu jen přes 200 dnů doby pojištění. Česká správa sociálního zabezpečení však přehlédla doklad o evidenci na úřadu práce a vycházela z toho, že přetržka v důchodovém pojištění byla delší než rok, takže zvýšenou výměru nepoužila a invalidní důchod spočítala jen z výdělků.

Lidé si vždy stěžují na výši starobního důchodu

Co se týče starobních důchodů, podle Ivy Hrazdílkové je důvodem stížností  prakticky vždy výše důchodu a pochybnosti, jestli byl vypočítán správně. „Nejčastějším problémem je chybějící doba pojištění nebo potíže s prokázáním doby zaměstnání, ke kterému nemá ČSSZ žádné doklady – zaměstnavatel již neexistuje a jeho dokumenty nejsou v archivu.. Šetřením se snažíme pomoci s prokázáním chybějící doby pojištění,“ uvádí mluvčí ombudsmanky Iva Hrazdílková.

Jak již dříve úřad informoval, ombudsmance se podařilo prosadit, že dobu zaměstnání pro výpočet důchodu mohou dosvědčit i svědkové, jejichž svědectví je ověřitelné.

Stížnosti podané veřejné ochránkyni práv z krajů podle počtů a témat:

Praha
Celkem 942 stížností, z toho v působnosti nejčastěji: 49 – věci cizinců; 41 – důchody; 37 – ochrana dětí a rodiny; 37 – státní správa soudů; 36 – povolování a užívání stavby, 36 – dávky pomoci v hmotné nouzi; 27 – zdravotnictví; 23 – zaměstnanost a práce; 21 – daně, poplatky a cla; 19 – vnitřní správa (matriky, občanské průkazy…); 19 – přestupky; 19 – příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením; 17 – státní sociální podpora; 16 – policie.

Středočeský kraj
Celkem 579 stížností, z toho v působnosti: 30 – státní správa soudů; 28 – důchody; 25 – povolování a užívání stavby; 24 – dávky pomoci v hmotné nouzi; 21 – ochrana dětí a rodiny; 19 – věci cizinců; 16 – přestupky; 15 – ochrana životního prostředí; 14 – zdravotnictví; 13 – odstraňování staveb; 13 – správa pozemních komunikací.

Ústecký kraj
Celkem 482 stížností, z toho v působnosti: 35 dávky pomoci v hmotné nouzi; 29 – důchody; 23 – státní správa soudů; 17 – přestupky; 16 – vnitřní správa (matriky, občanské průkazy…); 14 – povolování a užívání stavby; 13 – ochrana dětí a rodiny; 11 – zaměstnanost a práce; 10 – zdravotnictví.

Liberecký kraj
Celkem 216 stížností, z toho v působnosti: 10 – dávky pomoci v hmotné nouzi; 10 – zaměstnanost a práce; 8 – důchody; 8 – ochrana životního prostředí; 8 – ochrana dětí a rodiny; 8 – státní správa soudů; 7 – přestupky, 7 – zdravotnictví; 6 – povolování a užívání stavby.

Karlovarský kraj
Celkem 197 stížností, z toho v působnosti: 13 – důchody; 5 katastr nemovitostí; 5 – povolování a užívání stavby; 8 – ochrana dětí a rodiny; 6 – policie; 9 – věci cizinců; 6 – přestupky.

Královéhradecký kraj
Celkem 307 stížností, z toho v působnosti: 20 – důchody; 18 – ochrana dětí a rodiny; 11 – vnitřní správa (matriky, občanské průkazy…); 9 – příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením; 9 – věci cizinců; 8 – ochrana životního prostředí; 8 – povolování a užívání stavby; 7 – dávky pomoci v hmotné nouzi; 7 – přestupky.

Pardubický kraj
Celkem 222 stížností, z toho v působnosti: 7 – dávky pomoci v hmotné nouzi; 8 – příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením; 13 – důchody; 8 – správa pozemních komunikací; 9 – přestupky; 8 – zaměstnanost a práce; 6 – ochrana životního prostředí; 6 – ochrana dětí a rodiny.

Plzeňský kraj
Celkem 265 stížností, z toho v působnosti: 16 – důchody; 12 – povolování a užívání stavby; 11 – přestupky; 9 – ochrana životního prostředí; 9 – ochrana dětí a rodiny; 8 – katastr nemovitostí; 8 – státní správa soudů; 7 – daně, poplatky a cla; 5 – zdravotnictví; 5 – odstraňování staveb; 5 – věci cizinců; 5 – správa pozemních komunikací.

Jihočeský kraj
Celkem 305 stížností, z toho v působnosti: 16 – důchody; 15 – povolování a užívání stavby; 14 – ochrana životního prostředí; 10 – daně, poplatky a cla; 10 – zdravotnictví; 10 – správa pozemních komunikací; 9 – přestupky; 9 – katastr nemovitostí; 7 – školství; 7 – státní správa soudů; 7 – dávky pomoci v hmotné nouzi; 7 – příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením.

Kraj Vysočina
Celkem 215 stížností, z toho v působnosti: 19 – důchody; 10 – katastr nemovitostí; 10 – ochrana dětí a rodiny; 8 – povolování a užívání stavby; 7 – dávky pomoci v hmotné nouzi; 7 – příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením; 6 – ochrana životního prostředí; 5 – odstraňování staveb, 5 – přestupky.

Jihomoravský kraj
Celkem 1324 stížností, z toho v působnosti: 106 – dávky pomoci v hmotné nouzi; 72 – důchody; 62 – povolování a užívání stavby; 53 – příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením; 44 – ochrana dětí a rodiny; 39 – soudy; 37 – katastr nemovitostí; 34 – zdravotnictví; 34 – přestupky; 24 – odstraňování staveb, 24 – daně, poplatky a cla; 22 – ochrana životního prostředí.

Olomoucký kraj
Celkem 361 stížností, z toho v působnosti: 20 – důchody; 16 – povolování a užívání stavby; 16 – ochrana životního prostředí; 14 – ochrana dětí a rodiny; 9 – zdravotnictví; 9 – dávky pomoc v hmotné nouzi; 7 – katastr nemovitostí; 7 – odstraňování staveb; 6 – policie; 6 – zaměstnanost a práce.

Moravskoslezský kraj
Celkem 676 stížností, z toho v působnosti: 18 – zdravotnictví; 33 – dávky pomoc v hmotné nouzi; 17 – příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením; 66 – důchody; 16 – ochrana životního prostředí, 27 – ochrana dětí a rodiny; 26 – státní správa soudů, 14 – správa pozemních komunikací; 21 – přestupky, 15 – zaměstnanost a práce.

Zlínský kraj

Celkem 344 stížností, z toho v působnosti: 15 – – příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením; 26 – důchody; 14 – povolování a užívání stavby; 11 – ochrana životního prostředí; 11 – přestupky; 10 – odstraňování staveb, 10 – správa pozemních komunikací; 9 – ochrana dětí a rodiny; 8 – katastr nemovitostí, 8 – zdravotnictví; 8 – dávky pomoci v hmotné nouzi; 8 – zaměstnanost a práce.

(ire)