Středa, 3. března, 2021

Na vyškrtnutí Altnera ze seznamu advokátů nebude mít rozsudek v kauze Lidového domu vliv

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Aktuální rozhodnutí soudu v kauze Lidového domu nijak neovlivňuje rozhodnutí odvolacího kárného senátu Českéadvokátní komory ve věci vyškrtnutí Zdeňka Altnera, který byl potrestán za to, jakým způsobem mediálně informoval o záležitostech týkajících se klienta, tedy ČSSD. České justici to sdělila mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková.

Chaloupková zároveň uvedla, že bývalý advokát byl profesně potrestán za něco jiného, než za záležitosti smluvně finanční. „Vyškrtli jsme ho pravomocně k 28. 12. 2010, a to v důsledku udělení nejvyššího možného kárného opatření – vyškrtnutí ze seznamu advokátů,“ uvádí Chaloupková. „V tomto kárném řízení se mu kladlo za vinu, že porušil povinnost mlčenlivosti advokáta o  záležitostech klienta, o nichž se v průběhu poskytování právních služeb klientovi dozvěděl, čímž porušil ustanovení zákona o advokacii.“

Altner do médií zveřejňoval informace o finanční situaci, a i další informace svého klienta. Tak se advokát podle ČAK chovat nesmí a to ani v situaci, kdy mu klient dluží peníze. V kárném řízení Altnerovi také přitížilo, že zveřejnil své tiskové prohlášení, kde se neslušně vyjadřoval o svém klientovi, dokonce přímo o předsedovi ČSSD. I v tomto případě porušil stavovské předpisy – zejména etický kodex advokátů.

Pravomocné kárné rozhodnutí ČAK o vyškrtnutí ze seznamu advokátů napadl Altner soudně, ale žádná z jeho žalob nevedla k meritornímu rozhodnutí, a to vzhledem k jeho postupu v těchto soudních řízeních – v některých neplatil soudní poplatky, jindy ani na výzvu neodůvodnil své podání. V tuto chvíli s ČAK již žádné soudní řízení nevede. „Více se k záležitostem bývalého advokáta Altnera vyjadřovat nebudeme. Nemáme k tomu oprávnění, není již advokátem. Nicméně, aktuální rozhodnutí soudu nijak neovlivňuje rozhodnutí odvolacího kárného senátu ČAK v jeho věci, protože Altner byl profesně potrestán za něco jiného než za záležitosti smluvně finanční.“ Již v předchozím kárném řízení byl Altner potrestán pokutou ve výši sto tisíc.

Chaloupková rovněž potvrdila informaci Altenerova advokáta Václava Veselého v médiích, že Altner byl kárně stíhaný advokátní komorou na základě stížnosti, kterou na něho podala ČSSD za údajné porušení etických pravidel advokátní komory. Kárná komise ČAK rozhodla tak, že sjednaná výše odměny, s ohledem na složitost celé kauzy, je naprosto přiměřená. Naopak kárný senát kárné komise ČAK konstatoval, že nelze tolerovat, aby účastník smlouvy, kterému se dostalo plnění, a který z tohoto plnění má i očekávaný prospěch, odmítal poskytnout za toto plnění sjednaný hodnotový ekvivalent jen s poukazem na to, že se mu to již v dané chvíli zdá nevýhodné, respektive že si při uzavírání smlouvy výši odměny neuvědomil.

Dušan Šrámek

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY