O důkazy obhajoby nestojíme. Soud odmítl svědky v případu surového napadení

Vojtěch Š. se nyní chce bránit u Nejvyššího soudu Foto: archiv

Kuriozní případ míří k Nejvyššímu soudu. Vojtěch Š. byl okresním soudem zproštěn vinny, věc byla krajským soudem zrušena a vrácena na okres, poté byl podruhé okresním soudem zproštěn, věc byla krajským soudem zrušena a vrácena na okres a přikázána jinému soudci. Napotřetí byl podmínečně odsouzen přičemž krajský soud nepřipustil ani provedení nových vyvinujících důkazů a věc potvrdil. Advokát Vojtěcha S. nyní podává dovolání.

Soudní spor mezi švagry se táhl už od léta 2012. Jeden z nich, Vojtěch Š., měl podle rozsudku kolínského soudu z loňského léta surově zbít druhého – cirkusového drezéra šelem Jana A. Podlitiny na hlavě, otřes mozku s podezřením na podvrtnutí krční páteře, natržená sítnice u obou očí a k tomu sprosté nadávky a výhružky nejhrubšího ražení.

Zmlácený krotitel divokých šelem věděl přesně, kdo ho tu noc tak zřídil. Prstem jednoznačně ukázal právě na bratra partnerky svého bratra, zásadového odpůrce týrání zvířat v cirkuse, se kterým má kvůli své profesi spory. Na jeho usvědčení trvá. Jen kdyby obžalovaný, jak se snažil dokázat soudu, v době brutální rvačky zrovna neslavil skoro stovku kilometrů jinde svátek své ženy.

Dvakrát prvoinstanční soud trval na zproštění obžaloby. Svědkové totiž potvrdili, že byl pan Vojtěch Š. na večírku u Máchova jezera na Českolipsku a nemohl tak nikoho zbít devadesát kilometrů daleko v Českém Brodě. Před soudem mu alibi potvrdila nejen manželka, příbuzní a kamarádi, ale třeba i městský strážník z Doks, který té noci sloužil.

Dvakrát stejný rozsudek? Bude nový soudce

Rozsudek se ale nezdál Krajskému soudu v Praze, kam se vždy proti zprošťujícímu rozsudku odvolal žalobce. Dvakrát tak vrátil do Kolína případ k novému projednání. Když ale znovu soudní senát rozhodl se stejným verdiktem, byl mu případ odejmut a přidělen senátu v novém složení. Za pravdu tak nakonec dostal naopak poškozený cirkusový krotitel. A obžalovaný Vojtěch Š. vyšel od soudu s tříletou podmínkou za ublížení na zdraví a nebezpečné vyhrožování.

Novému trestnímu senátu stávající důkazy proti Vojtěchovi Š., tedy to, že ho za pachatele označil poškozený a jeho žena, stačí. „Soud tedy považuje poškozeného za věrohodnou osobu a jeho výpověď za pravdivou,“ uvedla tehdy předsedkyně Macková v odůvodnění rozsudku.

Naopak alibi je prý slabé. Výpovědi řady svědků, kteří osudnou noc s Vojtěchem v Doksech slavili a potvrdili tak, že skutečně byl právě tam, soud v úvahu vůbec nevzal. „U rodinných příslušníků lze těžko předpokládat, že budou vypovídat v neprospěch obžalovaného,“ zpochybnila svědectví na straně obhajoby. „Je až zarážející, jak všichni jednoznačně vyloučili nějakou delší nepřítomnost obžalovaného, přitom na oslavě dle výpovědi bylo větší množství lidí, pil se alkohol, takže těžko jeden člověk může sledovat všechny okolo,“ vysvětlila Macková, proč soud nevěří, že v době činu byl pan Vojtěch Š. skutečně na oslavě v Doksech.

O svědky nestojíme

Předsedkyně senátu si tak vystačila pouze s dosavadními důkazy a nové připustit už předem odmítla. Přitom šlo rovnou o dva svědky, kteří v dobu zločinu s obžalovaným Vojtěchem v dokském autokempu nezávisle na sobě mluvili. Oba se shodují, že toho večera už byli výrazně opilý. Svědčit se rozhodli potom, co od známých zjistili, že pan Vojtěch má stát už potřetí před soudem. Jenže soud je vyslyšet odmítl.

Návrh obhajoby na slyšení dvou nových svědků předsedkyně senátu Marcela Macková prakticky vyloučila. „Předběžně nemáme v úmyslu doplňovat dokazování,“ prohlásila v úvodu červnového veřejného projednávání u Okresního soudu v Kolíně. Pan Vojtěch se tak rozhodl nechat posoudit výroky soudkyně Nejvyšším soudem. „Nutně to vyvolává pochybnosti o tom, zda v poradě bude skutečně rozhodováno,“ stojí v jeho dovolání, které vypracoval jeho advokát Michal Pokorný. V protokolu o veřejném zasedání je totiž uvedeno, že „Předsedkyně senátu sdělila, že tento návrh senát uváží.“ Šlo o jiná slova, než u soudu skutečně padla.

Judikát o podjatosti

Podle Vojtěchova advokáta Michala Pokorného byla přitom nová svědectví klíčová a zcela vyvinila jeho klienta. „Předsedkyní senátu bylo sděleno, že rozhodnutí o navrhovaném důkazu se ponechává do závěrečné porady. Bylo tedy zřejmé, že tyto důkazy, byť z nich měly vyplynout skutečnosti v příkrém rozporu s odsuzujícím rozsudkem, nebudou prováděn,“ uvádí pro Nejvyšší soud Pokorný. „Je tedy zřejmé, že předsedkyně měla odmítavý vztah k věci jako takové, nebo se to tak muselo jevit. Pro veřejnost je zcela nepochopitelné, proč při přezkumu odsuzujícího rozsudku nemají být provedeny důkazy, které se jeví jako vyvinující,“ stojí v textu dovolání, které má Česká justice k dispozici.

Advokát Michal Pokorný v takovém jednání spatřuje nutnost vyloučení soudkyně. Odkazuje na starší judikát Nejvyššího soudu z roku 2007, podle kterého mezi důvody vyloučení nepatří jen vyslovená podjatost, ale i pochybnosti o nestranném rozhodování. „Důvodem vyloučení tedy je možnost pouhé pochybnosti o nestrannosti rozhodování soudce,“ argumentuje v příslušném dovolání.

(red)