O povolání exekutora není zájem, komora navrhuje zvýšení tarifů

V současné době je podle sdělení EK 95 % všech exekucí zahajováno jako vícečetné, z cca 6,5 mil. exekucí zahájených od r. 2001 jich dosud cca 4,5 mil. běží Foto: archiv

Exekutorská komora v poslední době eviduje výrazně menší zájem o funkci soudního exekutora, za kterým stojí podle Komory zejména neustále se zvyšující náklady exekutorů a současné úvahy Ministerstva spravedlnosti o snížení exekutorského tarifu. Podle EK by se mělo spíše uvažovat o zvýšení tarifů exekutorů.

Ve výběrových řízeních na uvolněné úřady usiluje podle EK o pozici exekutora stále menší počet kandidátů, a i proto se dlouhodobě nedaří některé exekutorské úřady obsazovat. V současné době je neobsazených 20 úřadů a na 4 probíhá výběrové řízení. Několik posledních zdražení poštovného znamená pro průměrný exekutorský úřad bezmála o 300 tisíc Kč ročně navíc.

„V poslední době zaznamenáváme výrazně se snižující zájem o naši profesi. Zatímco dříve se do výběrového řízení na obsazení úřadu přihlásili třeba čtyři uchazeči, dnes je situace bohužel zřetelně odlišná. Z celkového počtu 23 výběrových řízení v letech 2013-15 se v polovině případů nepřihlásil nikdo či pouze jeden uchazeč,“ uvedla prezidentka Exekutorské komory Pavla Fučíková.

Prezidentka Exekutorské komory Pavla Fučíková Foto: EK
Prezidentka Exekutorské komory Pavla Fučíková Foto: EK

Celý exekutorský obor je podle Fučíkové v současnosti v nejistotě a nejvýraznějšími důvody, které se podepisují na neobsazených úřadech, jsou neustálé zprávy o snížení odměn exekutorů za situace, kdy rostou náklady i nevymahatelné pohledávky, jejichž exekuční vymáhání nikdo nehradí. Situaci nepřispívají ani časté legislativní změny, které až příliš oslabují pozici věřitele a zhoršují orientaci v jednotlivých nařízeních nejenom exekutorům, ale také soudům a samozřejmě dlužníkům i věřitelům.

Zdražení poštovného zvyšuje náklady exekutorů o 47 milionů Kč

K nejvíce zatěžujícím nákladům exekutorských úřadů patří poštovné, které bylo za poslední 3 roky navýšeno už 3 krát. Tento nárůst o 25 % představuje pro průměrný exekutorský úřad bezmála 300 tisíc Kč navíc. Pokud číslo vyjádříme u všech exekutorských úřadů, tak na poštovném po trojím zdražení zaplatí soudní exekutoři o 47 milionů Kč navíc. Jen poslední vlna zdražování poštovného si vyžádá zaplatit navíc takřka 10 milionů Kč ročně.

EK: Nastal čas na zvýšení exekutorského tarifu

„Úvahy pana ministra o snížení exekutorského tarifu já ani kolegové nechápeme a nedokážeme si je logicky zdůvodnit. Náklady na provoz exekutorských úřadů dramaticky rostou, za více než 60 % pohledávek nedostáváme díky mnohačetným exekucím zaplaceno a legislativa zhoršuje vymahatelnost. Od roku 2001 se však náš tarif nezvýšil, naopak se odměna i nárok na náhradu nákladů snížily. Prostor pro úpravu tarifu tady je, ale na místo toho, abychom se bavili o jeho snížení, měl by být s ohledem na všechny ekonomické aspekty naší práce zvýšen,“ zdůraznila Pavla Fučíková.

Hazard s vymahatelností práva

Exekutorská komora dlouhodobě upozorňuje na fakt, že pokud dojde ke snížení tarifu, povede to nevyhnutelně k postupnému krachu úřadů, které nebude mít kdo převzít. Ve „vzduchoprázdnu“ tedy skončí až miliony exekučních řízení, které nebude mít kdo zpracovávat. Vymahatelnost práva a práva účastníků řízení budou podle komory zásadně ohroženy. „Kdo bude v Česku zajišťovat vymahatelnost práva? Stát, který již jednou v této oblasti selhal?“ ptá se Fučíková.

(epa)