Neděle, 24. října, 2021

Soudcovská unie chystá „program justice“, sejde se na uzavřeném jednání

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Soudcovská unie ČR (SU) se rozhodla převzít iniciativu a formulovat svoji pozici k zásadním otázkám české justice a její budoucí podobě. Redakci České justice to potvrdilo několik zdrojů z SU s tím, že se nebude jednat o vymezení se vůči aktuálním snahám  ministra spravedlnosti Roberta Pelikána definovat ministerské vize v podobě tzv. Bílé knihy, ale spíše o pozitivní program na mnoho let dopředu.

Setkání se uskuteční tento týden. „Soudcovská unie pořádá 28. 4. – 29. 4. vnitřní pracovní jednání, na kterém budeme diskutovat o vhodném modelu správy soudnictví v České republice“, potvrdila informace České justice prezidentka SU Daniela Zemanová s tím, že jednání je neveřejné a o závěrech „aktivu“ soudcovské obce bude veřejnost informována prostřednictvím tiskové zprávy.

Na rozdíl od sněmů SU tak na toto jednání nebyl pozván nikdo mimo členské základny SU, tedy ani zástupci ministerstva spravedlnosti či Poslanecké sněmovny a Senátu, jak bývalo vždy zvykem.

Podle informací České justice se dá očekávat zásadní stanovisko této organizace k budoucnosti české justice, jež by mělo sjednotit dosud mnohdy nesourodé názory na podstatné otázky tak, aby nedocházelo k disonancím v justiční obci. Dosud totiž panovaly různé názory na podobu např. právě správy soudnictví mezi předsedy různých stupňů soudů. Stejně tak nebyla dosud shoda justiční obce nad budoucností vrchních soudů či rušení okresních soudů a jejich nahrazením jiným prvostupňovým modelem.

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY