Studenti práva z plzeňské fakulty debatovali s Bradáčovou o vývoji trestního práva

Přednáška vrchní státni zástupkyně Lenky Bradáčové Foto: Elsa

Studentský spolek ELSA Plzeň sdružující studenty práva a mladé právník ve spolupráci s ELSA Česká republika pořádal ve dnech 15. a 16. dubna pod záštitou Fakulty právnické ZČU již tradiční Národní konferenci 2016 se zaměřením na recentní vývoj trestního práva a příbuzných oborů.

Účelem této událost bylo podle prezidenta spolku ELSA Igora Chalachana nabídnout všem studentům právnických fakult a oborově příbuzných škol zajímavá témata a přednášející, se kterými se při přednáškách v rámci běžného studia nesetkají.

Pozvání na konferenci přijali jak odborníci z řad akademických pracovníků, tak specialisté z praxe. Národní konference 2016 se tak podle Chalachana projevila vysokou mírou odbornosti a praktického přínosu pro všechny účastníky. Pozvání na konferenci přijali například vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová, která hovořila o efektivních nástrojích v dokazování korupčních trestných činů z oblasti hmotného a procesního práva, zejména pak o důležitosti operativně-pátracích prostředků pro vyšetřování vzhledem k jejich skrytému charakteru, stejně tak jako varovala před zjednodušenými  a nepodloženými „soudy“, které produkují nezasvěcení či některá média.

Vrchní státní zástupkyně v Praze JUDr. Lenka Bradáčová se členy organizačního týmu
Vrchní státní zástupkyně v Praze JUDr. Lenka Bradáčová se členy organizačního týmu

Dále vystoupil kriminalista a znalec Jiří Straus, který přiblížil možnosti využití forenzní biomechaniky ve vyšetřování trestných činů. V příspěvku byly nastíněny poznatky fyziky a biologie, které se tvůrčím způsobem spojují ve forenzní biomechanice. Forenzní biomechanika se využívá při řešení násilných trestných činů, podle poznatků je možné analyzovat např. pohyb těla při silovém působení, mechanismus pádu oběti z výšky nebo určit sílu úderu pěstí do hlavy. V přednášce byly prezentovány experimentální přístupy, ukázky z experimentů, výsledky výzkumu a vybrané konkrétní kauzy, kdy byly využity poznatky forenzní biomechaniky.

Příspěvek exministra Jiřího Pospíšila Foto: Elsa
Příspěvek exministra Jiřího Pospíšila Foto: Elsa

Velmi zajímavé a aktuální téma přiblížil také Václav Kučera, ředitel středočeské policie, který přednášel o nových trendech v digitalizaci trestního řízení, zejména o provádění výslechu na dálku pomocí videokonferenční technicky (tzv. videointerkace), která hraje klíčovou roli v zefektivňování přípravného řízení. Dále nastínil tzv. mapy kriminality, které pomáhají směřovat policejní hlídky do kriminálně nejvíce zatížených lokalit a v neposlední řadě také elektronický trestní spis ulehčující administrativu policejním orgánům pověřeným vyšetřováním a státním zástupcům.

„Všechny přednášky vyvolaly podnětnou diskuzi, zejména pak příspěvek europoslance a exministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila týkající se (trestní legislativy) Evropské unie. Přidanou hodnotu konference dotvářela také možnost zúčastnit se demonstrativní pitvy na Ústavu soudního lékařství či prohlídky plzeňského pivovaru,“ zhodnotil Chalachan konferenci.

(epa)