EK rozšiřuje azylovou definici o rodiny vzniklé po cestě do EU, patří k nim bratři a sestry

Plot na hranici s Maďarskem Ilustrační foto: wikipedia

Kromě rodičů, dětí, prarodičů a tet a strýců mají nově pro účely azylu patřit do rodiny sourozenci. Rovněž definice původu rodiny se má změnit. Rodina může nově vzniknout na cestě do EU v tranzitních státech. Také tato ustanovení obsahuje návrh Evropské komise na revizi Dublinského systému, jak byl představen 4. května 2016.

Práva na sjednocení rodiny budou posílena, konkrétně rozšířením definice předmětné regulace a zahrnutím sourozenců i rodin, které vznikly v tranzitních zemích, uvádí se v originálu materiálu čítajícího 113 stran, který představila Evropská komise 4. května 2016. Dobrá zpráva pro žadatele o mezinárodní ochranu z Afriky a Asie zcela zanikla v nesouhlasných zprávách o pokutách pro země odmítající tyto žadatele přijmout.

Až dosud pro účely mezinárodní ochrany patří při žádostech o sjednocení rodiny pouze rodiče, děti, prarodiče, tety a stryci. Nově se definice rozšíří o bratry a sestry.

Celý návrh reformy tzv. Dublinského systému si můžete přečíst zde.

Další změna se týká původu vzniku rodiny. Až dosud byla rodinou žádající o azyl a mezinárodní ochranu míněna taková rodina, která vznikla v zemi původu žadatele o mezinárodní ochranu, odkud dotyčný prchá před politickým pronásledováním. Nově se rodinou má rozumět i taková rodina, která vznikla mimo zemi, odkud žadatele o azyl odešel.

Evropská komise těmito opatřeními chce zamezit druhotný pohyb po EU, v případě změny definice rodiny jde o „respekt k fenomému migrace jako je dlouhodobý pobyt mimo zemi původu“. „Definice členů rodiny je rozšířena dvěma způsoby: (1) zahrnuje sourozence žadatele a (2) zahrnuje rodinné vztahy, které se vytvořily po opuštění země původu, ale před příjezdem na území členského státu,“ uvádí se v důvodové zprávě materiálu.

Sjednocení sourozenců zvýší jejich integraci

Podle této zprávy jsou sourozenci důležitá kategorie, u níž je kontrola rodinných vztahů snadná, a proto riziko zneužití nízké. “Rozšíření o rodiny vzniklé během tranzitu odráží současný migrační fenomén jako dlouhodobý pobyt mimo zemi původu před dosažením EU jako například v uprchlickém táboře. Očekává se, že toto cílené rozšíření definice rodiny sníží riziko neregulérního pohybu nebo ukrývání osob pokrytých rozšířenými pravidly,“ uvádí k tomu v důvodové zprávě Evropská komise.

V ustanovení (19) pak k rozšíření rodiny o bratry a sestry Evropská komise uvádí: „Sjednocování sourozenců je zvláště důležité pro zvýšení šance na integraci žadatelů a snížení druhotného pohybu,“ aniž by bylo dále vysvětleno, jak se vzájemným spojením sourozenci zapojí do pravidel jiné kultury.

Kvůli žadatelům o azyl, kteří by napříště chtěli žádat ve více státech nebo byli nezákonně přítomni v jiném členském státě, ukládá Evropská komise závazek státu odpovědnému  za osobu už požívající mezinárodní ochrany, že přijme zpět každého takového jedince, který podal další žádost nebo byl přítomen v jiném členském státu. „Tento závazek dá členským státům nezbytný právní nástroj k vymáhání transferu zpátky, což je důležité k omezení druhotných pohybů,“ vysvětluje Evropská komise.

Irena Válová