Německo shání kvůli migrantům právníky, mají být bez praxe s cizinci a s azylem

Podle předsedy kárného senátu Radovana Havelce mohl Pytloun volit důslednější postup

Německý spolkový úřad pro migraci shání kvůli pokračujícímu vysokému číslu žadatelů o azyl další právníky. V podmínkách inzerátu, který pobouřil právní profesionály stojí, že práce není určena pro právníky a advokáty s praxí v azylovém řízení nebo v záležitostech cizinců. Německý trh právních služeb je nasycen a Němci se bojí konfliktu zájmů.

Podle znění inzerátu jde o obsazení míst osobami s právním vzděláním, které povedou výslechy v průběhu azylového řízení v celkem třiceti německých městech. Jde převážně o největší německá města. „Vzhledem k pokračujícímu vysokému počtu žadatelů o azyl u Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky a s rozpočtem na rok 2016 zveřejňuje Spolkový úřad rozsáhlé nabídky práce,“ uvádí inzerci s uzávěrkou od pátého do sedmnáctého května na své stránce úřad.

V úvodu inzerátu se píše, že úřad hledá osoby s kvalifikací studium právních věd na úrovni „po druhé státní zkoušce“ a plně kvalifikované právníky. Následující „výhrada“ je ovšem určena specialistům na azylové právo a především advokátům v oblasti azylu a záležitostí cizinců.  „Jakékoli, dokonce i abstraktní riziko střetu zájmů se neslučuje se suverénními úkoly spolkového úřadu pro přistěhovalectví a uprchlíky. Nabídka proto není určena právníkům a advokátům činným v oblasti azylu a záležitostí cizinců,“ upozorňuje spolkový úřad.

Uchazeč o místo vyslýchatele žadatelů o azyl se dále bude muset zavázat, že nebude dva roky po ukončení smlouvy s úřadem nabízet v advokacii činnosti související s azylem nebo zákonem o pobytu cizinců.

Znění inzerátu nadzvedlo zástupce německé advokátní komory. „Pro takový úkol jsou naopak vhodní právníci, kteří mají zkušenost v oblasti azylového a přistěhovaleckého práva,“ říká k tomu Thomas Ulmer Oberhauser, předseda pracovní skupiny pro přistěhovalectví a azylový zákon u  německé advokátní komory. Podle jeho vyjádření pro deník Der Spiegel spolkový úřad v tuto chvíli koná v rozporu s „principem nejlepšího výběru ve státní správě“. Podle něho bude trvat měsíce, než se dotyční seznámí s těmito obory práva.

Za nepodložené považuje Thomas Ulmer Oberhauser podezření, že právníci s praxí v této oblasti by mohli ve spolkovém úřadu pracovat ve prospěch přátel a pomocníků žadatelů o azyl. Právník podle něho musí podepsat prohlášení loajality  a je vázán pokyny úřadu. Obavu, že by právník neměl dostát svým závazkům například kvůli soucitu se žadateli, považuje za bizarní.

Ve skutečnosti je německý trh práce a právních služeb poměrně nasycen, upozorňuje deník Der Spiegel, takže nové příležitosti a obory, byť dočasné, jsou pro právnické profese zajímavé. Výběrové řízení proto přivítal předseda Spolkové advokátní komory Ekkehart Schäfer. Je správné i vhodné obrátit se v této obtížné situaci ke kompetencím advokacie,“ uvedl k tomu.

V loňském rocena podzim, kdy do Německa bez kontroly přicházely statisíce žadatelů o azyl se úřad, kterému chyběly stovky úředníků, obrátil na auditory. Vedení azylových řízení pro Federální úřad pro azyl a přistěhovalectví bylo na přechodnou dobu svěřeno největším německým auditorským společnostem.

Irena Válová