Výstavba Justičního paláce v Ústí nad Labem má spolknout až 1,7 miliardy korun

Takto by měla nová budova v Ústí vypadat podle představy pracovní skupiny z ministerstva spravedlnosti Foto: MSp

Vláda již brzy dostane na stůl návrh usnesení, které postupně požaduje navýšení rozpočtu Ministerstva spravedlnosti o 1,4 miliardy korun. Resort finance žádá kvůli výstavbě nového Justičního paláce v Ústí nad Labem. V materiálu, který má Česká justice k dispozici uvádí, že finanční injekce od ministra financí Andreje Babiše je nezbytnou podmínkou realizace projektu. Samotná výstavba by měla začít až v roce 2019.

Pro výstavbu Justičního areálu v Ústí nad Labem má již Ministerstvo spravedlnosti vyhotoven investiční záměr. Pro jeho zpracování byla sestavena pracovní skupina, která se skládá se zástupců pracovníků Ministerstva spravedlnosti ČR a Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Investiční záměr počítá s tím, že v justičním areálu se bude nacházet:

  • Krajský soud v Ústí nad Labem a Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem;
  • Okresní soud v Ústí nad Labem a Okresní státní zastupitelství v Ústí nad Labem;
  • Probační a mediační služba, pracoviště Ústí nad Labem;
  • Ministerstvo spravedlnosti ČR;
  • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště v Ústí nad Labem.

Starý soudní palác v Ústí už roky nevyhovuje. Budova má špatnou statiku a stojí v záplavovém území. O nové budově se mluví už od roku 2005. Stát má mimo záplavovou oblast v katastrálním území Bukov. „Ze stavebně technického hlediska je ve velmi špatném stavu zejména budova KS v Ústí nad Labem, zavěšený obvodový plášť osmipodlažní části budovy (zatékání srážkové vody, úniky tepla, nedostatečná tepelná izolace, nepružné osazení tzv. „boletických panelů“, statické poruchy apod.),“ uvádí zpráva ministerstva. .). Opakující se povodně způsobují ve svém důsledku dlouhodobé výpadky činnosti soudů se všemi negativními dopady na výkon justice v exponovaném severočeském regionu.

Propočet nákladů na výstavbu. Zdroj: MSp
Propočet nákladů na výstavbu. Zdroj: MSp

Poddimenzovaná jsou zejména sociální zařízení (původní plánovaný počet osob v objektu byl cca 120 – současný stav je 300 osob), velmi omezené prostory pro ostrahu objektu (Justiční stráž), prostory pro obviněné a jejich eskortu, prostory spisoven a archivů. Všechny složky justice v Ústí nad Labem řeší nedostatek prostor formou pronájmů. KS a Okresní soud v Ústí nad Labem mají pronajaté prostory řádově 3 000 m2 za cca 5 milionů korun ročně a využívají pro skladování spisů cca 300 m2 (asi 50 tun spisů) prostor v budově Okresního soudu v Litoměřicích, což způsobuje nemalé provozní komplikace spojené s neustálým převážením spisů. V současnosti se budova podle ministerstva blíží velmi rychle bez případných nutných a značně finančně nákladných oprav k hranici své životnosti. její stav navíc nevyhovuje požárním a hygienickým předpisům.

Zpracování současné verze investičního záměru projektu vychází z dokumentu „Aktualizace architektonicko-urbanistické studie“ zpracované v listopadu roku 2014 architektem Vladimírem Novákem.

Plánované investice ještě v průběhu realizace doznají změn, nastíněný rozpočet 1,7 miliardy korun by však neměl být překročen. Investorem stavbu bude rozhodnutím ministra Roberta Pelikána Ministerstvo spravedlnosti. „Vzhledem k tomu, že, vyjma MSp, ani jedna ze složek plánovaných k umístění do justičního areálu buď nemá zkušenosti s realizací rozsáhlejších stavebních akcí, nebo v této činnosti dlouhodobě nedosahuje uspokojivých výsledků, rozhodl ministr spravedlnosti o tom, že investorem akce bude právě MSp,“ uvádí materiál. Ministerstvo financí prý s touto variantou souhlasí.

Takto by měl vypadat nový justiční areál Foto: MSp
Takto by měl vypadat nový justiční areál Foto: MSp

Plán pracovní skupiny počítá s tím, že až do roku 2019 bude probíhat příprava, shánění investora a tvorba projektové dokumentace nebo výběr zhotovitele. Od roku 2019 by měla probíhat samotná výstavba s tím, že její dokončení je v plánu v roce 2021. „Výstavba justičního areálu v Ústí nad Labem je s ohledem na předpokládanou účast státního rozpočtu při jejím financování individuálně posuzovanou stavbou/individuálně posuzovaným výdajem, tj. veškeré schvalovací procesy realizace investičního záměru budou podmíněny souhlasem MF,“ uvádí ministerstvo spravedlnosti.

Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Luboš Dörfl České justici na sklonku loňského roku řekl, že vidí zahájení stavby Justičního areálu v roce 2018 jako hraniční termín. „Pokud se začne stavět v roce 2018, je to v souladu s časovým rozvrhem, který vidím jako reálný,“ řekl předseda krajského soudu. Termín výstavbu se už posouval několikrát. Prezident Miloš Zeman při své návštěvě ústeckého kraje dokonce symbolicky klepal kladívkem na základní kámen.

(epa)