Úterý, 15. června, 2021

ČAK vyzývá advokáty: Pomožte uprchlíkům na ostrově Lesbos

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Poskytněte pomoc uprchlíkům v ČR s advokátními službami, vyzvala už loni Česká advokátní komora (ČAK) právníky. Rada evropských advokátních komor (CCBE, Council of Bars and Law Societies) a  Německý advokátní spolek  (DAV, Deutscher AnwaltVerein) nyní nově iniciovaly projekt „Evropští advokáti na Lesbu“, který má pomáhat přímo v tzv. hotspotech.

Cílem projektu, ke kterému se  přihlásila i ČAK, je zajistit právní pomoc migrantům v tzv. hotspotech, tedy centrech pro registraci migrantů, aktuálně v hotspotu „Moria Camp“ na Lesbu.

„Česká advokátní komora, stejně jako další evropské advokátní komory, projekt podpořila. ČAK považuje za rozumné, smysluplné a účelné přispět k tomu, aby problémy byly řešeny především tam, kde primárně vznikají,“ uvedli advokáti v tiskové zprávě. 

Na místě bude dle dostupných informací působit malý tým advokátů – dobrovolníků, a to po dobu minimálně 2 týdnů. Tito budou přímo v centru Moria cca 4 hodiny denně poskytovat právní pomoc migrantům požadujícím mezinárodní ochranu, dále budou distribuovat dokumenty, 1 x týdně vypracovávat zprávy o činnosti atd. Advokáti budou pracovat PRO BONO, nicméně veškeré související náklady, tj. doprava, ubytování a diety budou účastníkům hrazeny z prostředků vlastního projektu.  Na místě bude advokátům pomáhat několik řeckých právníků, kteří zde budou působit dlouhodobě, veškerá činnost pak bude koordinována ve spolupráci s advokátní komorou na Lesbu. Zájemci se mohou hlásit přímo u ČAK.

Jak se stát advokátem – dobrovolníkem
Advokáti, kteří se budou chtít do projektu zapojit, musí splňovat následující kritéria:
•    ochota strávit na ostrově Lesbos minimálně 2 týdny (upřednostněni budou advokáti, kteří budou moci zůstat na Lesbu i déle);
•    vzdělání/zkušenosti v azylovém právu a právu mezinárodní ochrany;
•    dobrá znalost anglického jazyka;
•    znalost arabského jazyka výhodou.

ČAK při loňské pomoci uprchlíkům v detenčních zařízeních zdůrazňovala, že každá osoba, která se nachází na našem území, má ústavní právo na právní pomoc. „Za této situace je potřeba poskytovat těmto osobám zejména právní informace, které pomáhají pochopit postup státu, ale i možnost obrany proti opatřením, která by neodpovídala zákonu a mezinárodním normám a smlouvám,“ uvedli zástupci komory. Advokáti pomoc poskytují v rámci služeb PRO BONO, tedy zdarma.

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY