Neděle, 7. března, 2021

Děčínská soudkyně Urbánková dostala u NSS důtku za pochybení, měla zvýhodnit dceru

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Kárný senát Nejvyššího správního soudu dnes udělil důtku soudkyni Okresního soudu Děčín Květoslavě Urbánkové. Loni ještě v pozici předsedkyně soudu domluvila své dceři, aby mohla o přestávce při jednání o vazbě promluvit na chodbě se svým zatčeným přítelem. Poté rozhodujícího soudce Radomila Bajera informovala o tom, že rozhoduje o vazbě přítele její dcery. Bajer ho do vazby neposlal. U soudu dnes vyloučil, že by Urbánková jeho rozhodnutí ovlivnila. Sama vypověděla, že ho k ničemu nenutila a chtěla se o rozhodnutí pouze informovat.

Předseda kárného senátu Petr Průcha uvedl, že Urbánková porušila povinnosti soudce a ohrozila důvěru ve spravedlivé rozhodování soudu. „V prvním vytýkání došlo k určitému překročení právního rámce. Dotyčný byl zatčený a nemělo mu být umožněno rozmluvy s kýmkoliv, což kárně obviněná jistě ví,“ uvedl Průcha. Podle něj si byla vědoma chyby i při vstupu do síně. „Jsme toho názoru, že to bylo neetické a neprofesionální. Je trefné říct, že paní doktorka rozhodovala srdcem matky, nikoliv rozumem soudkyně. Důtku proto považujeme za adekvátní,“ dodal Průcha. Urbánková, která zůstává soudkyní, se nechtěla po rozhodnutí nijak vyjadřovat.

Muže zadržela policie po příletu z Anglie, kde i s dcerou soudkyně pracovali. Urbánková vypověděla, že měl dříve problémy s drogami a se zákonem. O podrobnostech k jeho zadržení se však dnes u soudu nemluvilo. Urbánková vyloučila, že by Bajera ovlivňovala. Bajer ji tehdy po zjištění rodinných vazeb vykázal ze soudní síně. Dnes před kárným senátem vypověděl, že ho Urbánková neovlivnila a že vazbu už před jejím vstupem do síně nepovažoval za důvodnou.

„Žádný nátlak jsem na něj nevyvíjela,“ řekla soudkyně, která své pochybení uznala a omluvila se. „Svého jednání lituju. Důsledkem toho je, že jsem rezignovala z funkce předsedkyně soudu,“ řekla Urbánková. Uvedla, že jednání se dopustila vlivem psychického stavu a emocí, které vyvolala situace její dcery.

Urbánková se stala soudkyní v roce 1984. Později byla místopředsedkyní soudu, funkci předsedkyně vykonávala od roku 2012. Loni po aféře rezignovala.

Nadřazený Krajský soud v Ústí nad Labem pro ni původně navrhoval snížení platu o 30 procent na dobu šesti měsíců. Vzhledem k okolnostem případu a rodinným záležitostem dal však místopředseda ústeckého soudu Ondřej Peřich na zvážení kárnému senátu pouze udělení důtky.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY