Neděle, 7. března, 2021

Nabídkové řízení na policejního šéfa nového superútvaru už skončilo, oznámil Chovanec vládě

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ještě v listopadu analýza rozvoje policie do roku 2020 nepočítala se slučováním celorepublikových útvarů, nyní ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) prosazuje přes koaliční tahanice zásadní reorganizaci policejního sboru. Sjednotit se má protimafiánský útvar spolu s protikorupčním útvarem. V pondělí ministr předal ostatním členům vlády informaci, proč by ke změně mělo dojít. Materiál má redakce České justice k dispozici. Vyplývá z něj, že nabídkové řízení na šéfa nového superútvaru už skončilo.

Zamezit dvojkolejnosti vyšetřování závažných kauz, sdílení dat a jednotný postup operativců – to by mělo být cílem ministerstva vnitra při zásadní reorganizaci policie, která vyvolává nejen řadu debat, ale i rozkoly ve vládní koalici. Nyní má na ni vedení policie už jen měsíc.

Organizovaný zločin se podle materiálu, který ministr vnitra předložil v pondělí vládě vyvíjí a mění. Již se prý nedá rozdělovat na jednotlivé okruhy trestné činnosti, jako je například hospodářská kriminalita, obchod s lidmi, korupce nebo drogová kriminalita. „Jedná se o nutnost reagovat na dlouhodobý vývoj v oblasti organizovaného zločinu, který opouští dělení na konkrétní samostatné linie,“ vysvětluje informace pro členy vlády, kterou ministr Chovanec donesl v pondělí na jednání kabinetu.

Útvary policie pak na některých případech údajně často pracují souběžně. Dochází tak k tomu, že de facto na jedné kauze závažné kriminality pracuje více útvarů zvlášť, aniž by o sobě navzájem vůbec věděly. „Navenek pak bývají některé problémy ve spolupráci mediálně prezentovány jako „válka těchto útvarů“, což narušuje důvěryhodnost obou útvarů i policie jako celku,“ tvrdí ministerstvo.

Jak by měla vypadat reorganizace policie se můžete podívat zde.

Odstranit by se tak měla zejména dvojkolejnost vyšetřování kauz, policisté by mohli efektivněji sdílet data. „Sloučením útvarů dojde k lepšímu a propracovanějšímu využití jednotlivých dosud striktně oddělených poznatkových prvků v rámci operativy a znalosti prostředí, zkvalitní se procesní fáze a také se pozvedne úroveň finančního šetření,“ slibuje si vnitro.

Působnost NCOZ

Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, jak by se měl nový útvar jmenovat, má být silným a výkonným útvarem. „K tomu má přispět jednotnost v řízení i ve stanovení základních koncepcí vývoje NCOZ, předpokládá se také lepší rozložení kapacity na nápad kriminality,“ uvádí informativní materiál určený vládě, který má Česká justice k dispozici. „NCOZ má plnit úkoly, které jsou plně v souladu se současnou působností obou útvarů. V rámci plnění těchto úkolů se tedy na faktické činnosti policistů nic nemění. Jedná se o úkoly při šetření, prověřování a vyšetřování,“ uvádí ministerstvo vnitra.

Chovanec již reorganizaci podepsal Foto: Facebook
Chovanec již reorganizaci podepsal Foto: Facebook

Nový sjednocený útvar by měl podle materiálu ministerstva mít na starosti organizovaný zločin, tedy i například obchodu s lidmi a nelegální migrace, nedovoleného obchodování se zbraněmi či výbušninami a vojenským materiálem, radioaktivními látkami a jinak nebezpečným materiálem, terorismus, extremismus, kyberútoky, praní špinavých peněz, dále úmyslné trestné činy, které dozoruje vrchní státní zastupitelství a některá vyšetřování trestných činů veřejných funkcionářů.

Kdo bude šéf

Nabídkové řízení na šéfa nového sjednoceného útvaru skončilo už v pátek 24. června. Přihlásit se mohli policisté v hodnosti vrchního rady, tedy v plukovnické hodnosti. Výběrová komise pak má za úkol zasednout do této středy. Pokud v nabídkovém řízení nikoho nevybere, bude na šéfa sjednoceného útvaru vypsáno výběrové řízení.

Požadavky žalobců

Státní zástupci si v rámci reorganizace policie vymínili, aby například současné živé kauzy byly ponechány aktuálním vyšetřovatelům. Podle informace pro vládu to tak uvedl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Nejvyšší žalobce si zároveň například přeje, aby vyšetřování živých kauz nadále vedli ti samí vyšetřovatelé.

Žalobci rovněž chtějí vědět, v rámci jaké sekce Národní centrály proti organizovanému zločinu budou dílčí kauzy zpracovávány. Žádají zároveň, aby bylo co nejvíce zamezeno úniku informací, a to zejména vzhledem ke vkládání do Evidence trestního řízení, zejména aby policisté respektovali pokyny státního zástupce ohledně poskytování informací a vyšetřovací tým byl případně sestaven po souhlasu příslušného státního zástupce.

Reforma do 2020

V první etapě by mělo dojít ke sloučení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu s Útvarem pro  odhalování korupce a finanční kriminality, a to již k prvnímu červenci. „Fakticky se tak ostatní součásti (odbory, oddělení) pouze začleňují do nové organizační struktury bez zásadních změn,“ uvádí vnitro. Návrh počítá rovněž se sloučením expozitur.

Nový management centrály bude mít za úkol ke konci listopadu za úkol dát dohromady konečný management nového útvaru, s účinností k prvnímu lednu příštího roku. „Následným krokem bude navržení případného sloučení odborů tam, kde se to ukáže jako důvodné a efektivní. Cílem bude systémový návrh struktury a funkčnosti NCOZ, přičemž jednotlivé kroky budou nadále konzultovány se všemi zainteresovanými stranami,“ uvádí zpráva. Dokončení reorganizace se podle vnitra předpokládá až do konce roku 2020. Zastřešení všech výkonných celorepublikových útvarů v rámci NCOZ by mělo být dokončeno v letech 2019-2020, uvádí vnitro.

Nic nového

Vnitro hájí vznik společného útvaru pro nejzávažnější formy kriminality také zahraniční praxí. K podobné reorganizaci už přistoupily evropské státy jako Slovensko, Německo nebo Velká Británie, EUROPOL ji zavedl letos a doporučení má i od INTERPOLu. „K určité centralizaci směřuje i návrh Ministerstva spravedlnosti v oblasti návrhu zákona o státním zastupitelství a zřízení tzv. Speciálního státního zastupitelství,“ uvádí pak Chovancův rezort již několikrát přepracovaný zákon, který ani v poslední podobě z pera současného ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) nemá reálnou šanci projít.

Nápad vzniku centrálního útvaru policie, který by měl na starost organizovaný zločin, prý navíc vůbec není nový. Se vznikem Národního kriminálního úřadu se podle materiálu pro členy vlády ministerstva vnitra počítalo už minimálně v roce 2011, kdy se zamýšlelo sjednotit všechny celostátní útvary policie do jednoho celku. O rok později se pak mělo ujednat, že ke změně dojde po uplynutí tehdejší finanční krize, až budou rozpočtové podmínky vhodnější.

Vendula Stadlerová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY