Dokument: Soudní mapy – reformy justičních systémů evropských zemí

Podle předsedy kárného senátu Radovana Havelce mohl Pytloun volit důslednější postup

Nejvyšší soud poskytl České justici analýzu, kterou vypracoval na základě poptávky Ministerstva spravedlnosti. Jde o dokument, který nastiňuje reformy justičních systémů evropských zemí a který by mohl být inspirací, jak případně překreslit soudní mapy v České republice. Přinášíme ho v plném znění.

Rozmístění soudů se podle analýzy Nejvyššího soudu obvykle odvíjí od celkového hospodářského vývoje a s ním spojených přesunů a migrací obyvatelstva. V důsledku těchto změn často dochází k tomu, že rozložení soudů (soudní mapy) nekoresponduje se skutečnými potřebami a aktuálním demografickým stavem.

Studie Nejvyššího soudu přináší základní informace o průběhu reforem soudních soustav, které se uskutečnily v evropských zemích přibližně od 70. let 20. století (konkrétně Belgie, Bulharsko, Francie, Dánsko, Finsko, Švédsko, Nizozemí, Maďarsko, Itálie a Německo).

Celou analýzu Nejvyššího soudu si můžete stáhnout zde.

(epa)