Spolky Vraťte nám stát a Veřejnost proti korupci vyzvaly poslance, aby zabránili sloučení ÚOKFK s ÚOOZ

Hana Marvanová Foto: archiv

Hana Marvanová, Jan Štern nebo například Jiří Wald vyzvali dopisem za spolky Vraťte nám stát a Veřejnost proti korupci už začátkem měsíce bezpečnostní výbor poslanecké sněmovny, aby zasedl a postavil se proti sloučení policejních útvarů. Poslanci by o tom mohli jednat už na dnešním mimořádném jednání, informoval dnes Vraťte nám stát.

Vraťte nám stát a Veřejnost proti korupci považují reorganizaci bez projednání se státním zastupitelstvím za utajenou a podivnou: „Plán, který byl zveřejněn v médiích, má být realizován překvapivě rychle k 1.7. letošního roku, a to bez jakéhokoli projednání se státním zastupitelstvím, v Parlamentu a ve vládě. V podstatě utajený způsob sloučení obou útvarů bez jakéhokoli důkladného projednání vyvolává otázky, jaké jsou skutečné důvody této reorganizace,“ dochází k závěrům spolek.

Proto by podle spolku měl o této věci jednat bezpečnostní výbor: „Domníváme se, že o takto závažné věci by neprodleně měl jednat výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny, na němž by měl policejní prezident a ministr vnitra vysvětlit jak poslancům, tak veřejnosti záměr sloučit ÚOKFK a ÚOOZ. K tomuto jednání by měl být rovněž přizván nejvyšší státní zástupce,“ navrhoval už  8. června spolek Vraťte nám stát s Veřejností proti korupci.

Sloučení ÚOKFK a ÚOOZ může podle výzvy poslancům vést ke snížení kvality práce, průtahům či dokonce nemožnosti vyšetřovat některé složité případy, včetně podstatného ztížení stíhání závažné organizované trestné činnosti hospodářského nebo korupčního charakteru, jak varuje ve svém dopise premiérovi i nejvyšší státní zástupce. „Toto vyjádření vrcholného představitele soustavy státního zastupitelství považujeme za alarmující,“ píší spolky.

Podle spolků je další existence obou útvarů nezbytná a poslanci by se měli postavit záměru policejního prezidenta:  „Jako představitelé občanských iniciativ, které se dlouhodobě věnují problematice boje proti klientelismu a korupci, jsme tímto záměrem velmi znepokojeni. Fungování těchto útvarů v těsné spolupráci s vrchními státními zastupitelstvími je naprosto nezbytným předpokladem úspěšného boje s korupcí a závažnou hospodářskou kriminalitou,“ uvádí se v dopisu.

„Proto se na vás obracíme se žádostí, abyste o této věci urychleně jednali na výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny a postavili se proti záměru policejního prezidenta a ministra vnitra sloučit policejní útvary ÚOKFK a ÚOOZ,“ píše se ve výzvě poslancům, kterou za spolky Vraťte nám stát a Veřejnost proti korupci podepsali Hana Marvanová, Václav Němec, Jiří Wald,  Petr Lázňovský a Jan Štern.

(ire)