Sobota, 31. července, 2021

Unie státních zástupců: Máme hluboké pochybnosti o způsobu reorganizace policie

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Unie státních zástupců vyjádřila hluboké pochybnosti nad avizovanou reorganizací ÚOOZ a Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality. Tak zásadní změna by podle nich neměla být důsledkem překvapivého rozhodnutí vedoucích funkcionářů Policie ČR, ale na pečlivé a obhájené analýze přínosů a negativ takové změny. Změna postrádá legitimitu, uvedli žalobci.

Unie státních zástupců je přesvědčena, že tak zásadní změna by měla být výsledkem procesu postaveného na pečlivě zdůvodněné a obhájené analýze přínosů a negativ takové změny, a nikoliv důsledkem překvapivého rozhodnutí vedoucích funkcionářů Policie ČR. „Absence informací a aktuální postoj managementu Policie, že o věci je již rozhodnuto, a tudíž nelze než toto rozhodnutí respektovat, má za důsledek pouze to, že chystaná změna postrádá legitimitu, a to i kdyby byla vedena sebelepšími úmysly. Netransparentní snaha zasáhnout zásadním způsobem do organizace dvou klíčových policejních útvarů z pozice síly je totiž minimálně hrubou chybou v komunikaci, která nově vytvořenému útvaru odejme již na počátku věrohodnost v očích laické i odborné veřejnosti. Vzhledem k tomu, že ani státním zástupcům, kteří s uvedenými policejními útvary úzce spolupracují, nikdo dosud nevysvětlil, v čem má spočívat konkrétní přínos takové změny, je nutno vyjádřit i obavy z dopadů na aktuálně vyšetřované trestní věci,“ uvádí Unie státních zástupců ve svém stanovisku.

USZ dále uvádí, že nezpochybňuje samotný princip reorganizace ani to, že tyto záležitosti jsou v gesci policejního prezidenta a ministra vnitra. „Nemůžeme však odhlédnout od toho, že takové zásadní změny se dotýkají úzké spolupráce se státním zastupitelstvím, které by proto mělo mít možnost seznámit se s argumenty a vyjádřit se k nim,“ dodávají státní zástupci.

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY