Středa, 19. ledna, 2022

Vládní výbor pro média navrhuje zákaz a tresty za vysílání náboženských a etnických předsudků

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Výbor pro média při Radě vlády ČR pro lidská práva doporučil zavést zákaz a sankce pro rozhlas a televizi za vysílání, které utvrzuje v předsudcích o etnických, náboženských nebo rasových menšinách. Výbor se také setkal se zástupci Facebooku a přesvědčoval je o potřebě rychle odstraňovat příspěvky s obsahem xenofobním, islamofobním, a proto nevhodným

Vyplývá to ze zprávy Zpráva o činnosti Rady vlády České republiky pro lidská práva za rok 2015. „Výbor ve svém podnětu doporučil přijmout úpravu zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, která by provázala sankční ustanovení se zákazem stereotypizace dle ustanovení §32 odst. 1 písm. i) zákona,“ uvádí se doslova ve zprávě o loňské činnosti Výboru pro média při Radě vlády.

Podle předmětného ustanovení zákona o rozhlasovém a televizním vysílání je „provozovatel vysílání povinen i) nezařazovat do programů pořady, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se etnických, náboženských nebo rasových menšin“. Zákon to tedy stanovuje jako povinnost. O sankcích proti provozovatelům rozhlasů a televizí za porušení povinností rozhoduje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání respektive soud. To chce Výbor změnit tím, že do zákona zavede zákaz se sankcemi.

Jak nahlašovat a potírat nevhodná slova a obrazy
Podle zprávy bude výsledkem loňské činnosti Výboru manuál společně vypracovaný s policií. Určen bude uživatelům internetu, kteří podle něho budou postupovat při nahlašování extremistických projevů. „Výbor dále navázal spolupráci s Policií ČR, kdy byl ze strany plk. Mgr. Karla Kuchaříka z Policejního prezidia ČR seznámen s podílem identifikovaných extremistických projevů na internetu a postupu orgánů činných v trestním řízení v těchto případech. Otevřeno na jednání bylo téma vypracování přehledného metodického postupu pro běžné uživatele internetu v oblasti spolupráce s Policií ČR při nahlašování a potírání extremistických projevů,“ uvádí se k tomu ve zprávě.

Jak dále vyplývá ze zprávy Výboru, setkali se jeho členové se zástupci společnosti Facebook, aby je přesvědčily, že mají rychle odstraňovat nevhodné příspěvky: „V reakci na nárůst xenofobních a islamofobních příspěvků a kampaní objevujících se na sociálních sítích se setkali členové výboru se zástupci společnosti Facebook vedenými ředitelkou pro vnější komunikaci sociální sítě Monicou Bickert. Cílem schůzky bylo přesvědčit zástupce sociální sítě Facebook o neodkladné potřebě zamezit šíření projevů nenávisti prostřednictvím takových opatření, jež v rychlém čase umožní společnosti odstranit příspěvky s nevhodným obsahem,“ uvádí se ve zprávě doslova.

Kreslit násilníky z Kolína nad Rýnem s černým obočím je neetické
Nevhodným obsahem a utvrzováním v předsudku je ale například také realistické zobrazení Silvestra v Kolíně nad Rýnem, jak vyplývá z výroku rakouské tiskové rady z letošního dubna. Zobrazit muže, v Kolíně nad Rýnem, kteří znásilňují ženy, s černými vlasy a obočím jako Araby nebo Afričany, je neetický stereotyp, uvedla rakouská tisková rada v reakci na titulní stranu prvního letošního vydání vídeňského týdeníku Falter č 1/2016.

Stalo se to na základě udání čtenáře, který si rakouské tiskové radě stěžoval na kresbu plačících žen, obklopených násilnickými Araby a Afričany spolu s jedním zoufale se dívajícím policistou. Stěžovatel tiskové radě napsal, že muži byli nakresleni jakoby byli všichni ze Severní Afriky a že následkem toho bude sexismus považován za problém cizinců a muslimů.

FAL13RED001

Rakouská tisková rada konstatovala, že kresba porušuje etické kodex tisku paušalizací a diskriminací a zobecňujícím elementem, když zobrazuje všechny účastníky Silvestra v Kolíně nad Rýnem s tmavým obočím a nápadně tmavými vlasy. Vytváří tak prototyp afrického muže a arabského muže a předsudek, že všichni muži z Afriky a z Asie vystavují v Evropě ženy podobnému jednání.

Byla to taharuš gamea, jak ji provozují nenávistní muslimové
Autorka ilustrace Bianca Tschaiknerová však kritiku odmítla s tím, že pouze ilustruje na obálce, co se stalo v Kolíně nad Rýnem: Je to taharuš gamea, tedy hra provozovaná muži v arabských zemích, při které jsou ženy hromadně obklíčeny, uzavřeny a pak bez možnosti odporu znásilňovány. Autorka, která sama procestovala Afriku, Střední Východ a Asii se ohradila: „Chcete-li popřít, že se jedná o problémy v muslimském světě a pokusit se mě umlčet s obviněním z rasismu, je to políček do tváře všem, kteří v těchto zemích bojují za lidská práva a proti sexuálnímu násilí, “ vzkázala cenzorům kreslířka, která dva roky žila v Maroku.

„Tito lidé jsou neuvěřitelně frustrovaní a ventilují svoji nenávist k ženám,“ uvedla autorka kresby, která sama v tamních oblastech byla mnohokrát obtěžována a podle které je na vině náboženství a patriarchální společnost. Podle jejích slov každý ví, co se stalo v Kolíně nad Rýnem, ještě před rokem by obraz takto nenamalovala, politici neřeší problémy lidí a takováto rozhodnutí žene lidi do náruče tzv. krajní pravice.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY