Pátek, 27. května, 2022

Nejvyšší státní zastupitelství: Prorůstání zločinu do struktur policie znemožňuje boj s  trestnou činností

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Organizované obchodování s informacemi, ovlivňování trestních řízení a úniky informací ze spisů, rozsáhlé prorůstání zločinu do struktur Policie ČR a GIBS včetně vysokých míst. Tyto mimořádně vážné informace obsahuje aktuální Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2015. Zpráva podepsaná nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem je datovaná na konec června.

Z Policie ČR a z GIBS se stává zločinná chobotnice, jejíž chapadla prorostla všemi úrovněmi až dosáhla na úroveň nejvyšší. Účinný boj se zločinem je znemožněn, vyplývá z aktuální  Zprávy Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ). Zprávu o činnosti vydává NSZ jedenkrát do roka. Přispívají do ní všechna státní zastupitelství soustavy. Jejich poznatky jsou obvykle zobecněny. Poznatky o mimořádných jevech jsou obvykle citovány.

Celou zprávu si můžete stáhnout zde.

Tentokrát Nejvyšší státní zastupitelství do Zprávy zařadilo poznatky Vrchního státního zastupitelství v Olomouci: „VSZ v Olomouci poukazuje na případy podezření z trestné činnosti policistů  – úniky informací z trestních spisů, ovlivňování trestních řízení, organizovaná trestná činnost spočívající v ,obchodování s informacemi o trestních kauzách´. Tyto trestní věci jsou vysoce závažné, a to i s přihlédnutím k tomu, že řada případů ukazuje na špatný stav Policie ČR a na rozsáhlé prorůstání zločinu či klientelistických vazeb do struktur Policie ČR – příp. i Generální inspekce bezpečnostních sborů, a to i do vysokých pozic, kde se koncentrují důvěrné a citlivé informace o trestních kauzách, což fakticky znemožňuje úspěšný a účinný boj se zločinem,“ uvádí se v letošní Zprávě Nejvyššího státního zastupitelství v souvislosti s trestnou činností policistů doslova.

Ze Zprávy ovšem nevyplývá, že by podobné poznatky Nejvyššímu státnímu zastupitelství poskytlo jiné podřízené státní zastupitelství než VSZ v Olomouci. Ani Vrchní státní zastupitelství v Praze nebo Městské státní zastupitelství v Praze citována v souvislosti s trestnou činností policistů a zpravodajců citována nejsou.

Rozpor: zločinů policistů je méně než před třemi lety

Značně znepokojující je pak zobecňující část Zprávy v části týkající se trestné činnosti policistů a příslušníků zpravodajských služeb. V ní se hovoří o tom, že sice došlo ke zvýšení počtu stíhaných osob, avšak hodnoty jsou stále nízké, a proto nelze hovořit o trendu.

Navíc z čísel uvedených ve Zprávě plyne, že loni tato trestná činnost byla nižší, než v roce 2012. „U trestné činnosti příslušníků Policie České republiky, u trestné činnosti příslušníků zpravodajských služeb, Vojenského zpravodajství a Vojenské policie  došlo v roce 2015 tentokrát k výraznějšímu vzestupu počtu stíhaných osob  – ze 178 v roce 2012 na 158 v roce 2013, v roce 2014 to bylo 112 a v roce 2015 174 – i obžalovaných osob  – ze 147 v roce 2012 na 138 v roce 2013, na 89 v roce 2014 a na 139 v roce 2015,“ píše se ve Zprávě, ze které vyplývá, že jde řádově o jednotky nebo desítky stíhaných osob.

Chobotnici v Policii se nikomu nepodařilo odhalit

Z poznatků, které poskytlo VSZ v Olomouci a z obecné části tak vyplývá, že chobotnici v policii včetně jejích nejvyšších patrech se zatím nikomu nepodařilo odhalit, vyšetřit a odstíhat. Tatáž Zpráva totiž trestnou činnost policistů hodnotí jako nízkou: „Stále se však jedná o poměrně nízké absolutní hodnoty, takže hovořit na základě těchto výkyvů o trendech lze jen stěží. Ve zkráceném přípravném řízení se projevily stejné tendence jako u ostatních pachatelů, tj. nastal výrazný pokles počtu těchto osob řešených ve zkráceném přípravném řízení… Stále platí, že tato trestná činnost představuje poměrně malou část z řešené trestné činnosti (v roce 2015 dokonce jen 5,95 %, v roce 2014 23,3 %) ze všech těchto osob vyřizovaných ve zkráceném přípravném řízení, což je dáno specifikem jejich trestné činnosti i jejich profesním zařazením,“ uvádí Zpráva Nejvyššího státního zastupitelství.

Stoupá úplatkářství i zneužití pravomoci

Zpráva poté předkládá výše uvedený počet stíhaných policistů a zpravodajců rozdělený podle konkrétních trestných činů: Nejvíce příslušníků bezpečnostních sborů bylo stíháno pro trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby, byl zaznamenán velmi výrazný vzestup, což odporovalo předchozím trendům vývoje, na 73 osob (+44 oproti roku 2014 a +26 oproti roku 2013), z toho bylo pro tento trestný čin obžalováno 69 osob (+33 oproti roku 2014, +14 oproti roku 2013), uvádí se ve Zprávě.

Podle Zprávy NSZ nastal vzestup i u dalších skutkových podstat. Týká se to např. i trestného činu přijímání úplatku (§ 331 trestního zákoníku) s 16 stíhanými (+14 oproti roku 2014 a +6 oproti roku 2013) a 15 obžalovanými osobami (+13 oproti roku 2014 a +6 oproti roku 2013), vyjmenovává dokument.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY