Zaměstnanci exekutorských úřadů napsali dopis premiérovi, protestují proti snížení tarifu

Exekutoři odpovídají ombudsmance Ilustrační foto: archiv

S dopisem na předsedu vlády ČR Bohuslava Sobotku se obrátili zaměstnanci exekutorských úřadů. Nesouhlasí se záměrem ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) na snížení exekutorského tarifu. „Naprosto nerozumíme návrhu ministerstva spravedlnosti na snížení tarifu. V době nárůstu mezd v justici a státní správě, zdražování všech vstupů, po opakovaném snížení exekutorského tarifu, je jakékoliv další snížení tarifu pro naše zaměstnavatele ekonomickou katastrofou,“ píše se v dopise.

Ministr Pelikán se pustil do otevřeného boje s českými exekutory. Jste moc bohatí, říká jim a hodlá snížit jejich příjmy o dvě třetiny. Exekutoři se brání, že řada z nich zkrachuje a varují před kolapsem vymahatelnosti práva v Česku. „Obracíme se na Vás se  závažnou záležitostí a to je návrh ministerstva spravedlnosti na snížení exekutorského tarifu vyhl. MSP 330/2001 Sb. a to v pásmu až o 73 % (z 15 % na 4 %) a zřejmě v první fázi o 30 %, což by znamenalo snížení příjmu úřadů o 30 % za stejných a stále narůstajících nákladů,“ konstatuje se v úvodu dopisu exekutorů premiérovi. „Předkládáme Vám petici zaměstnanců exekutorských úřadů. Máme obavy, že nabytím účinnosti vyhlášky o snížení exekutorského tarifu dojde k propouštění zaměstnanců, nebudou se vyplácet pohyblivé složky mezd a postupně dojde k likvidaci našich zaměstnavatelů.“

Jak dále uvádějí autoři dopisu, svou práci dělají poctivě, přičemž nesou veškeré kritiky na exekuční činnost, většinou neoprávněné a generalizující. Každý jednotlivý zaměstnanec je vlastně šikanován za pochybení některých jednotlivců. „Naše děti mají obavy sdělit, kde jsou zaměstnáni jejich rodiče. V takové společenské atmosféře a ještě za předpokladu ztráty zaměstnání nelze pracovat, přičemž naše práce je velice procesně složitá, a neustálé změny zákona a přechodná ustanovení vytvářejí množství procesně obtížně řešitelných případů. Vymahatelnost postupně klesá.“

Zaměstnanci exekutorských úřadů naprosto nerozumí návrhu ministerstva spravedlnosti na snížení tarifu. V době nárůstu mezd v justici a státní správě, zdražování všech vstupů, po opakovaném snížení exekutorského tarifu, je podle nich jakékoliv další snížení tarifu pro naše zaměstnavatele ekonomickou katastrofou. „Od roku 2001 se náš tarif nezvýšil. Cítíme, že naši zaměstnavatelé narazili na ekonomické dno. Úřady šetří na každé položce.

Ministerstvo spravedlnosti tedy vydáním vyhlášky způsobí ztrátu pracovních míst, a to často v regionech, kde je vysoká míra nezaměstnanosti.“

Autoři dopisu konstatují, že úprava tarifu je plně v kompetenci ministerstva spravedlnosti, to však nekomunikuje, vždy jen vyhlásí svůj záměr a následně vyhotoví analýzy, jež jsou zcela zavádějící a vadné. Širší diskuse se nevedou, a jestliže jsou diskuse vyvolány, zaměstnanci ministerstva opět pouze přednesou záměr snížit tarif a odejdou.

Petiční výbor vyzývá vládu ČR, Parlament ČR, příslušné orgány a každého, kdo může přispět k řešení vážné a vyhrocené situace, k neprodlenému jednání, protože jednoznačně preferuje sociální dialog a dohody na základě jednání, naopak jednostranný diktát likvidační vyhláškou o snížení tarifu odmítá.

„Žádáme Vás o ochranu před navrženým a bezdůvodným drastickým snížením tarifu. Žádáme o ochranu zaměstnanosti a o zajištění přiměřené odměny za naší práci. Žádáme o projednání návrhu snížení tarifu v komisi za účasti nestranných odborníků a zástupců zaměstnanců i odborů,“ uzavírají autoři dopisu.

Součástí dopisu předsedovi vlády je rovněž petice, která je vedle premiéra adresována předsedům obou parlamentních komor, ministrům financí, spravedlnosti a ministrovi pro lidská práva. Dále petice oslovuje Radu hospodářské a sociální dohody,

Veřejnou ochránkyni práv a Komisařku pro Spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Evropské komise. Podle zmocněnce petice, soudního exekutora Petra Kučery exekutorské úřady v současnosti zaměstnávají na 3.100 zaměstnanců. „V krátké době podepsalo petici 1207 zaměstnanců z 81 úřadu a nové podpisové archy, zejména z velkých úřadů stále docházejí.“

Petice proti snížení exekutorského tarifu

My, níže podepsaní, na základě čl. 18 Listiny základních práv a svobod, 

§ 5 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním,

Odmítáme Ministerstvem spravedlnosti uvažované snížení exekutorského tarifu, který již v současné podobě neodráží aktuální ekonomickou situaci a rozsah činností exekutorských úřadů spojených s vymáháním práva prostřednictvím soudních exekutorů;

obáváme se, že při snížení exekutorského tarifu exekutoři, tedy také zaměstnavatelé 3.000 zaměstnanců, budou muset ukončit svou činnost, neboť na provoz svých úřadů nebudou mít prostředky; obáváme se propouštění a snižování mezd v důsledku snížení exekutorského tarifu, obáváme se nezaměstnanosti, protože exekutorské úřady jsou i v místech ohrožených vysokou mírou nezaměstnaností, žádáme ministerstvo spravedlnosti, vládu ČR, další orgány a organizace, aby v mezích své působnosti, popřípadě prostřednictvím svých představitelů projednaly záměr uvedený výše v písm. a) a vyjádřily s ním nesouhlas.

Dušan Šrámek