Šlachta se nemůže stát náměstkem celníků. Nesplní podmínku tendru

Robert Šlachta

Bývalý ředitel ÚOOZ Robert Šlachta o němž se již několik týdnů hovoří jako o jasném zástupci generálního ředitele Celní správy, se jím pravděpodobně stát nemůže. Nestihne totiž splnit jednu z podmínek výběrového řízení.

Robert Šlachta a všichni, kdo se snaží, aby získal vysoce postavené místo v Celní správě mají další problém. Z oficiálních podmínek, které musí splňovat kandidát, aby se mohl přihlásit do výběrového řízení na náměstka generálního ředitele Celní správy, vyplývá, že jedním z požadavků je základní celní zkouška.

Ta, jak upozornil v pátečním vydání server Novinky.cz, může být složena po absolvování základního kurzu, který trvá několik měsíců.  „Každý příslušník, který je přijat do služebního poměru k celní správě, musí absolvovat základní celní kurz a složit základní celní zkoušku,“ cituje server mluvčí celníků Hana Prudičová. Podle ní je kurz je prezenční a každý nováček na něj musí nastoupit nejpozději do šesti měsíců od svého přijetí. „První část podle oficiálních materiálů celní správy spočívá v tělesné, zdravotní a střelecké přípravě, trvá měsíc a probíhá ve školicím středisku Bochoř na Přerovsku.Druhá část pak trvá tři měsíce a za tu dobu se noví celníci v Jílovém u Prahy v rámci teoretické části učí celní, daňové, správní a trestní právo a v praktické části si pak osvojují základy celního řízení nebo kontrol. Na závěr musí každý složit písemný test a ústní zkoušku,“ uvedl server Novinky.cz.

Termín pro podání přihlášek do výběrového řízení, které běží od loňského prosince a dosud se do něj nikdo nepřihlásil, je 15. září. Jak plyne z výše popsaného, základní celní zkouška se za necelý měsíc nedá složit. A kandidát, který se do výběrového řízení přihlásí bez ní, nesplňuje podmínky výběrového řízení a měl by být vyloučen z tendru.

Není bez zajímavosti, že se před nedávnou dobou změnil (zmírnil) i další požadavek – a to úroveň jazykové znalosti. Vedení celníků však odmítá, že by šlo o účelovou změnu, i když se odehrála až 14. 7. „Požadavky nebyly měněny účelově, došlo k přehodnocení jazykové úrovně u všech typových funkcí „zástupce GŘ“, a to jak pro výkon, ekonomiku a i pátrání,“uvedla na dotaz Ekonomického deníku Prudičová.

Bude zajímavé sledovat, jak si s „administrativní“ překážkou ohledně základní celní zkoušky poradí vedení Celní správy a Ministerstva financí.

Podmínky výběrového řízení:

Zástupce pro pátrání – Charakteristika služebního místa: – tarifní třída 11
– minimální doba trvání služebního poměru 12 let
– minimální stupeň dosaženého vzdělání vysokoškolské v magisterském studijním programu

Zákonné požadavky na volné služební místo
 Lustrační osvědčení (u osob narozených do 1.12.1971)
– Oprávnění přístupu k utajovaným informacím podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti na stupeň utajení, ve znění pozdějších předpisů, na stupeň utajení Tajné
– Oprávnění přístupu k utajovaným informacím bude realizováno v průběhu výběrového řízení. – Splnění podmínek ustanovení § 22 odst. 2 a 3 zákona (zejména dosahování alespoň velmi dobrých výsledků ve výkonu služby dle služebního hodnocení)
– Jiné zvláštní požadavky:
– zdravotní způsobilost III. sloupec
– fyzická způsobilost IV. kategorie
– osobnostní způsobilost osobnostně způsobilý (á)

 Další odborné požadavky:
– základní celní zkouška
-jazyková znalost B2/C1
– Další znalosti dovednosti (nesplnění není důvodem k nezařazení do výběrového řízení): – – velmi dobré organizační a komunikační schopnosti
– časová flexibilita a zkušenost s řízením kolektivu
– orientace v právních předpisech České republiky a Evropské unie s dopady na Celní správu České republiky
– znalost celní, daňové a trestněprávní problematiky – – znalost práce na PC – – řidičský průkaz skupiny B

Jiří Reichl, Ekonomický deník