Nechcete výhodný tarif? Odsouzení budou ve věznici pracovat v call centru ve čtyřhodinových směnách

Vězni si práci v call centru pochvalují a je o ni zájem Foto: Eva Paseková

Odsouzení ve výkonu trestu ve Věznici Vinařice dostanou novou pracovní příležitost. V nově vybudovaném call centru budou oslovovat potenciální zákazníky pro společnost T-Mobile. Pracující odsouzení musí úspěšně absolvovat rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství pro pracovní činnost Operátor call centra. V průběhu 2 let trvání projektu projde předvýběrem 400 osob, 90 z nich pak bude do projektu skutečně zařazeno.

Tuto situaci zažil asi každý. Operátor z call centra vás před mobilní telefon osloví s nabídkou tarifu nebo dalších služeb. Podobnou činnost nyní za zákonem stanovenou mzdu budou moci vykonávat odsouzení z Věznice Vinařice. Projekt spouští Vězeňská služba ČR se společností A-Giga za podpory Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí a společnosti T-Mobile a za podpory Evropského sociálního fondu. Podobné programy fungují i v zahraničí.

O tom, zda bude vězeň do programu zařazen, rozhodne skupina odborníků: vedoucí výkonu trestu, lékař, psycholog, speciální pedagog, sociální pracovnice, ostraha, prevence, ekonomické a správní oddělení. Zařazení schválí také ředitel věznice. V rekvalifikačním kurzu se pak vězni učí komunikaci nebo základním IT dovednostem.

Generální ředitel Vězeńské služby Petr Dohnal, náměstek MSp Vladimír Zimmel a ministr spravedlnosti Robert Pelikán Foto: Eva Paseková
Generální ředitel Vězeńské služby Petr Dohnal, náměstek MSp Vladimír Zimmel a ministr spravedlnosti Robert Pelikán Foto: Eva Paseková

Po propuštění mohou vězni, kteří se při oslovování zákazníků osvědčí, získat zaměstnání v běžném civilním call centru. Ideálním počtem vězňů, kteří by takto mohli být zaměstnáni by mělo být 20 lidí. „Jsem odsouzený na tři roky za krádeže a jsem na začátku trestu. O práci tu zájem mají skoro všichni, bez práce se člověk nudí a z toho vznikají i nepokoje,“ řekl České justici jeden z vězňů, který již v call centru pracuje a úspěšně absolvoval rekvalifikační kurs.

Tento vězeň již absolvoval rekvalifikační kurs Foto: Eva Paseková
Tento vězeň již absolvoval rekvalifikační kurs Foto: Eva Paseková

Telefonní čísla zákazníků, které budou vězni oslovovat, jsou podle jednatelky firmy A-Giga generována náhodně pomocí speciální aplikace. Odsouzení nemají přístup k osobním údajům klientů, mohou získat pouze jejich jméno. Má-li klient o nový tarif zájem, předají jeho kontakt vězni civilním zaměstnancům. Aplikace call centra jsou provozovány na serverech mimo věznici. Vězni budou pracovat ve čtyřhodinových směnách.

Věznice Vinařice
Věznice Vinařice

Podle ministra spravedlnosti Roberta Pelikána jde o další z plánovaných kroků, které mohou pomoci zvýšit zaměstnanost odsouzených, a to přímo ve věznici. Bylo podle něj chybou, že původní projekt byl ukončen „na základě paniky vyvolané nepravdivými informacemi“. Šlo o reportáž televize Nova, která uvedla, že se vězni dostali k citlivým údajům. „Zaměstnávání odsouzených je mou velkou prioritou. Ze zahraničních zkušeností víme, že správné pracovní návyky jsou jednou z hlavních zbraní proti recidivě odsouzených. Mou snahou proto je, aby pracovali všichni odsouzení, kteří pracovat mohou. Projekt call centra je dalším krokem, který nám pomůže se k tomuto cíli přiblížit,“ uvedl Pelikán. Podle něj jsou celkové finanční dopady projektů na zaměstnávání vězňů pozitivní. Připustil ale, že je potřeba více příslušníků Vězeňské služby a to zejména v situacích, kdy odsouzení pracují mimo káznice.

Podle jeho náměstka pro vězeňství Vladimíra Zimmela ministerstvo v tomto roce již zaměstnalo více než 1100 odsouzených oproti minulému roku.
Odsouzení zapojení do této iniciativy mají pracovní smlouvu přímo s věznicí, odměna je dána zákonem. „Konkrétně je to 4500 korun hrubého měsíčně,“ uvedl ředitel Věznice Vinařice Miroslav Hadrava. Zájem o práci je podle něj mezi vězni velký.

Platí tak dluhy, náklady na pobyt ve výkonu trestu a případně mohou i podporovat své rodiny. „Jde zejména o to, aby se věznici naučili pracovním návyků, které často po příchodu do věznice nemají. Je všeobecně známo, že v ČŘ je recidiva na 70 procentech. Recidiva osob, které v minulosti prošly tímto projektem byla 18 procent,“ uvedl generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal.

Eva Paseková