Sídlo České advokátní komory bude na podzim v novém kabátě

Vizualizace budoucí podoby Kańkova paláce Zdroj: ČAK

V průchodu Kaňkova paláce, sídla České advokátní komory (ČAK), se u pomníku věnovaného událostem 17. listopadu 1989, vždy shromažďují davy lidí. Často vzniká tlačenice, mezi věnci a květinami hoří svíčky. To vše by brzy mělo být minulostí. Díky náročné stavební rekonstrukci, která probíhá v letních měsících, letošní oslavy pádu komunismu již proběhnou v důstojnější atmosféře.

Při pietních akcích docházelo ke vzniku drobných požárů, k poškozování pískovcové podlahy průchodu, pravidelně tu zasahuje ochranka ČAK s hasicími přístroji. Několikrát v posledních letech byli povoláni k zásahu v průchodu i profesionální hasiči, protože vznikl požár, který dokonce ohrožoval život a zdraví lidí a celou budovu.
Škodní události už nejednou musela řešit pojišťovna ČAK, vypočítává tisková mluvčí ČAK Iva Chaloupková problémy. „V průchodu se kvůli pohybu osob jen těžko udržuje permanentní pořádek, musí se pravidelně obnovovat výmalba, na podlahu je pokládán nehořlavý sádrokarton. To vše se v tichosti děje po dlouhé roky s pocitem odpovědnosti a za peníze vlastníka nemovitosti – České advokátní komory.“6

Rok od roku se ale navíc situace horší v tom, že lidí navštěvujících pomník přibývá a roste i jejich jistá nekázeň při pietních vzpomínkách – přibývá hořících pokácených svíček, zapálených květin. Stěží je tento stav nadále udržitelný. Je jen otázkou ne zda, ale kdy, tu dojde ke zranění či dokonce k ohrožení života těch, kteří si často i s malými dětmi přijdou významné dny připomenout.
Podle mluvčí není možné tomu nadále jen přihlížet, a proto Česká advokátní komora jako vlastník Kaňkova paláce (nikoliv však již pomníku, k němuž se od jeho instalace bez vědomí vlastníka nemovitosti nehlásil ani jeho autor, ani žádná další instituce) přistoupila k opravám průchodu a k vyřešení možnosti připomínat si významná data nedávné české historie důstojně a bez nebezpečí ohrožení života a zdraví lidí. „Vzhledem k tomu, že Kaňkův palác je kulturní památkou v památkové rezervaci hlavního města Prahy, která je zapsána na seznamu UNESCO, ČAK jako jeho vlastník oslovila v prvé řadě Národní památkový ústav a odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, aby případné opravy průchodu odpovídaly charakteru a době vzniku stavby.“

Původní vzhled barokního paláce
Původní vzhled barokního paláce

 

Památkáři navrhli úpravy, které by baroknímu paláci měly vrátit jeho původní vzhled z doby, než došlo k jeho necitlivé proměně do dnešní podoby. K té došlo v roce 1953; v souvislosti tramvajovými kolejemi na Národní třídě byl zúžen chodník před palácem a násilně tak byli chodci vedeni k procházení umělým průchodem skrz palác. Něco takového však barokním stavbám ani v nejmenším neodpovídá, a tak památkáři požadovali průchod z obou stran uzavřít a přízemí paláce navrátit jeho vnitřnímu využití.

Zázemí pro veřejnost i advokáty

Jak dále Chaloupková uvedla, Česká advokátní komora návrhy památkářů plně akceptovala a při opravách podle nich postupuje. Pomník připomínající události 17. listopadu 1989 navrhli památkáři citlivě a důstojně umístit na průčelí Kaňkova paláce, kde je již v těchto dnech upravena a rozšířena chodníková komunikace. Veřejnost tak bude mít možnost v míře daleko větší než dosud přicházet důstojně uctít u pomníku památné dny.
Navíc, v obnovených barokních výkladcích budou směrem na Národní třídu trvale umístěny velkoformátové fotografie připomínající události listopadu 1989. Pomník bude zajištěn proti vandalům a poškození kamerovým systémem s nepřetržitým napojením na pult centrální ochrany. V prostorách bývalého uměle vytvořeného průchodu paláce bude nově vytvořeno na návrh architektů FABER PROJECT, s. r. o. lepší zázemí pro činnost České advokátní komory, které potřebuje mimo jiné pro organizaci bezplatných právních porad s advokáty, pro návštěvy, chod podatelny a recepce. V další části pak bude zřízen malý galerijní prostor, v němž budou vystaveny další velkoformátové fotografie z období sametové revoluce a kde v budoucnu ČAK plánuje pořádat i výstavy s lidskoprávní tématikou; první taková proběhne 10. prosince 2016 na Den lidských práv a Den evropských advokátů.

Na opravy je vydáno platné stavební povolení Úřadu Městské části Prahy 1 ze dne 23. 1. 2014 (právní moc ke dni 28. 1. 2014). Česká advokátní komora plánuje skončit s opravami na podzim roku 2016.

Dušan Šrámek