Pondělí, 29. listopadu, 2021

„Insolvenční inženýrství“? ÚS zkritizoval obcházení kolečka na KS v Ostravě

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ústavní soudci dnes zkritizovali ostravský krajský soud za nedodržování „kolečka“ při rozdělování případů insolvenčním správcům. Varovali před obcházením zákona a rotačního principu prostřednictvím takzvaného opatření vydávaného vedením soudu, stejně jako před „insolvenčním inženýrstvím“, které podněcuje úvahy o klientelismu či korupci. Podobná opatření musejí být podle dnešního nálezu vždy důkladně odůvodněná.

Ústavní soud (ÚS) konkrétně vyhověl stížnosti správcovské firmy Liquidators, která byla v pořadí pro přidělení nové insolvence, ale krajský soud ji svěřil jinému správci. Předsedkyně soudu to později zdůvodnila bojem proti fiktivně zřízeným provozovnám insolvenčních správců, které narušují jejich rovnoměrné zatížení.

Mluvčí Krajského soudu Ostrava Lucie Olšarová nechtěla rozhodnutí komentovat. „Dosud jsme ho neobdrželi v písemné formě. Musíme na to počkat a rozhodnutí prostudovat,“ řekla.

Fiktivní provozovny je podle ÚS nutné řešit prostřednictvím běžných zákonných postupů, a nikoliv opatřením vedení soudu na základě subjektivní úvahy o tom, která provozovna je účelová a která naopak reálně funguje. „Děje se tak masivně, neděje se tak podle zákona,“ uvedl k ostravské praxi ústavní soudce zpravodaj Jaromír Jirsa.

V ústavní stížnosti společnost poukazovala na porušení zákazu diskriminace, stejně jako na zásah do práv na přístup k veřejné funkci, na podnikání a spravedlivý proces. Firma se navíc opatřením předsedkyně soudu dostala až na konec takzvaného kolečka. Označila to za svévolný a neodůvodněný krok.

„ÚS se postavil proti svévolnému postupu předsedkyně Krajského soudu v Ostravě, proti snaze vracet nás do doby soudce Berky, proti snaze o gubernizaci krajských soudů, snaze vytvářet privilegované skupiny insolvenčních správců,“ řekl dnes novinářům advokát Liquidators Oldřich Řeháček. „Rozhodnutí ÚS se zakládá na doslovném lpění na textu zákona,“ oponoval Jaroslav Brož, advokát insolvenčního správce Martina Fuchsiga, který spornou insolvenci mimo pořadí dostal.

Zákon říká, že nová insolvence má připadnout správci, který je v pořadí na seznamu vedeném u soudu podle dne zápisu sídla nebo provozovny správce. Zákon ale zároveň dává předsedovi soudu pravomoc určit správce mimo stanovené pořadí, a to například s ohledem na dosavadní stav insolvenčního řízení, osobu dlužníka a jeho majetkové poměry, odbornou způsobilost správce, jeho dosavadní činnost a zatížení. Takový postup ale musí předseda vždy odůvodnit.

Liquidators mají sídlo v Praze a 40 poboček po Česku. Z obvodu Krajského soudu v Ostravě se však firma zcela stáhla, protože nedávalo smysl udržovat tam provozovny, když nedostávaly nové insolvence. „Nyní po nálezu ÚS zvážíme návrat do tohoto kraje,“ řekl Řeháček.

Rozdělování případů na KS v Ostravě je podrobováno kritice dlouhodobě. Ani Ústavní soud však v minulosti nepotvrdil zrušení paragrafu 160 odst. 2 insolvenčního zákona, který dává možnost předsedovi krajského soudu přidělit incidenční spor jinému soudci v rámci insolvenčního řízení.

(epa, čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY