Jak Facebook nakládá s daty zesnulých? Snaží se profil i data zachovat

Profil na Facebooku má polovina Čechů a každý z nich za sebou zanechává poměrně výraznou digitální stopu. Ta nemusí být spojena s vlastním jménem, ale s pouhou přezdívkou. Může však obsahovat kontroverzní i cenné údaje. Má někdo po smrti nárok profil spravovat či zrušit? Může práva k němu někdo zdědit?

Na Facebooku často sdílíme nejen své neopakovatelné zážitky či rozhořčení nad současným světem, ale i spoustu obrázků, videí a jiných velmi osobních údajů.  Co se s tímto obsahem stane, když nás potká nějaká tragická událost?

„Facebook nabízí dvě výslovné možnosti. Můžete mu dopředu říct, jestli chcete, abych váš účet tzv. zvěčnil, nebo naopak trvale odstranil. Odstranění je jasné. Všechna data, autorská díla i prostor pro nevhodné komentáře prostě zmizí. Naopak zvěčněné účty jsou místem, kde se můžou přátelé a rodina „scházet“ a podělit se o vzpomínky na zesnulou osobu. Můžete určit tzv. Pověřenou kontaktní osobu, která takový profil spravuje, ale ani ona ho neovládá plnohodnotně, nemůže číst staré zprávy a vydávat se za zesnulého“, vysvětluje advokát Ondřej Preuss z webu Dostupný advokát.

Může můj profil odstranit má rodina?

Ani pokud nic takového neuděláte, není vyloučeno, že bude Facebookový profil nějakým způsobem „prolomen“. Nezáleží na tom, zda jde o profil pod skutečným jménem nebo jen pod přezdívkou.

Pokud dostane Facebook informaci, že někdo zemřel, je jeho zásadou daný účet zvěčnit, nikoliv zrušit. Nahlásit to lze na zvláštním formuláři, ale je potřeba přiložit i dokumentaci, která úmrtí dané osoby prokazuje (nejlépe úmrtní list).

„Pokud však někomu vadí, že vidí každý rok v aktualitách výročí narozenin svého blízkého, není to bezvýchodná situace. Nejbližší rodinní příslušníci nebo vykonavatel závěti mohou Facebook požádat i o úplné zrušení (odebrání) účtu. Facebook však pečlivě ověřuje, zda daná osoba vůbec má nějaký vztah k zemřelému a proč by měl být účet vůbec “odebrán”. Není to rozhodně automatické. Doporučujeme tedy připravit si rodný list zemřelého a další dokumenty prokazující příbuzenský vztah i argumenty, proč by účet měl být trvale zrušen. Patrně však bude nakonec potřeba soudní rozhodnutí,“ upozorňuje advokát Preuss.

Např. v USA již dříve proběhly soudní spory, kdy se rodiny domáhaly zpřístupnění účtu tragicky zesnulých dětí. Zákonodárci v Delawere a Virginii jim vyšly vstříc a takové zpřístupnění je dnes možné si nárokovat jednodušeji.

Jak přesně by soud rozhodl u nás, zatím není jasné a záleželo by na konkrétní kauze. Žádné “modelové” rozhodnutí zatím neexistuje.

Jak je to s dědictvím a ochranou osobnosti?

„Autorská díla na Facebooku mohou být zahnuta do dědického řízení jako každá jiná.  Např. si takto lze představit, že budou dědicové požadovat vydání fotografií, které jsou jen na profilu a mají pro ně nejen sentimentální hodnotu“, vysvětluje advokát Preuss z webu DostupnyAdvokat.cz.

Nový občanský zákoník navíc rozšiřuje okruh osob, které jsou po smrti člověka oprávněny domáhat se ochrany jeho osobnosti. Může to být kterákoliv osob blízká (tedy nejen rodina, ale i např. spolubydlící z domácnosti). „I po smrti tak osoba blízká může požadovat např. stažení urážlivých příspěvků z Facebooku, které poškozují památku na zesnulého,“ doplňuje Preuss.

(red)