Sobota, 18. září, 2021

Německo chce anulovat manželství s dětmi, právně to však nemusí být jednoduché

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V Německu se rozmáhá dosud nevídaný jev – manželství dospělého s dítětem mladším čtrnácti let. Tuto praxi za silných prohlášení chce nyní zcela zrušit vládnoucí koalice a manželství anulovat: Německo nebude tolerovat paralelní islámskou justici ani rozhodování klanů. Jenž až dosud obojí německý stát toleroval a to bude problém.

V Německu dochází k dalšímu střetu civilizací – a není to pouze islámská civilizace. Dosud nevídaná dětská manželství jsou podle ředitele Centra pro islám a právo Mathiase Rohe praxí u muslimů, jezídů, Romů i hinduistů v Indii. Právníci považují zprávy o dětských manželstvích v Německu za alarmující. Jejich počet se nyní od německého ministerstva vnitra podařilo zjistit straně Zelených.

Podle odpovědi ministerstva vnitra bylo ke 31. červenci 2016 v centrálním registru cizinců evidováno 1475 nezletilých cizinců v manželském stavu. Drtivá většina nezletilých manželů byly dívky, bylo jich 1152. Podle zveřejněných čísel největší skupina nezletilých manželů pochází ze Sýrie (664). Ostatní země původu jsou Afghánistán (157), Irák (100), Bulharsko (65), Polsko (41) Rumunsko (33) a Řecko (32). Skutečný počet však může být vyšší..

Zrušit sňatky i proti vůli manželů

Šokující pro Němce je ovšem fakt, že 361 registrovaných manželů jsou děti mladší čtrnácti let, jak vyplývá z odpovědi ministerstva vnitra. Většina těchto manželství byla uzavřena v zemi jejich původu.

V Německu je stejně jako v České republice podmínkou pro uzavření sňatku věk 18 let, výjimku lze získat pro případ, kdy je jeden ze snoubenců ve věku 16 – 18 let. Případy manželů ve věku pod čtrnáct let Německo až dosud vůbec neznalo.“Je-li dívka mladší než 14 let, musí být pár oddělen a v případě, že pohlavní styk pokračuje, je to podle našeho trestního práva trestný čin,“ uvádí Mathias Rohe.

Téma nyní sebrala německá vládní koalice, která chce razantně zakročit. Už v srpnu ohlásil ministr spravedlnosti vznik federální pracovní skupiny pro dětská manželství. Skupina poprvé zasedala tento týden v pondělí. „Nikdo nemůže být nucen k manželství,“ nechal se slyšet ministr spravedlnosti Heiko Maas (SPD), kterého zástupce koaliční frakce v parlamentu Stephan Harbarth ovšem obvinil z dlouhodobé nečinnosti: „Návrhy jsou na stole, zákony mohou vstoupit v platnost do konce roku…. V naší kultuře je dětské manželství nepřijatelné…U nás o manželství nerozhoduje rodinný klan, každý si může vybrat sám…Ani v manželství nechceme tolerovat nezákonnou islámskou justici,“ uvedl Harbath.

„U dětí pod čtrnáct let je právní situace jasná. Takové manželství není v Německu povoleno,“ uvedla místopředsedkyně Zelených Katja Dörner. „Bude-li to nezbytné, zavedeme právní regulaci s možností zrušit tyto sňatky i proti vůli dotčených,“ řekla.

Bizarní praxe i aplikace práva

Vládní koalice a SPD chtějí zrušit veškeré výjimky a nastolit jedinou hranici pro sňatek, a to 18 let. Podle Haiko Maase by nová legislativa mohla být přijata do konce roku. Právník Mathias Rohe to nepovažuje za nutné, podle něho je nezbytné, aby sňatky šestnáctiletých probíhaly pod dozorem orgánu pro ochranu dětí. To se ovšem podle německých zákonů má dít už nyní. Podle deníku Die Welt existuje politický dokument s plánem přezkoumat každý jednotlivý případ a rozhodnout, zda takové manželství bude uznáno nebo nikoli. V případě, že se úřad pro ochranu dětí dozví o dětském manželství, musí podat žádost o zrušení svazku. V dokumentu se údajně také praví, že v budoucnu bude pro sňatek v Německu rozhodující německé právo.

Pokud informace z německého tisku odpovídají skutečnosti, jde o skutečnost značně bizarní praxi a navíc není jasné, co vlastně Němci řeší. Nedodržování vlastního trestního práva a desítek mezinárodních úmluv od úmluvy o právech dítěte až po úmluvy proti otroctví a obchodu s lidmi nebo naprosto scestnou aplikaci práva obecně? Nutno dodat, že problémy s dětskými manželstvími hlásí rovněž Velká Británie, Nizozemí, Belgie a USA.

Kdo je způsobilý k manželství

Anulovat sňatky ze zemí původu přistěhovalců manželů přijatých do Německa, je velmi obtížné. Jde totiž o soukromoprávní vztahy upravené právem mezinárodním. Co se týče sňatků, je obvyklé uznávat manželství cizinců uzavřená podle podmínek země původu. Rovněž český zákon o soukromém právu mezinárodním obsahuje toto ustanovení: Způsobilost osoby uzavřít manželství, jakož i podmínky jeho platnosti se řídí právním řádem státu, jehož je tato osoba občanem.

Toto ustanovení ovšem však není bez limitu a nedává právo cizincům chovat se v rozporu s veřejným pořádkem a zákony hostitelské země – tak jako se to děje v Německu. Pokud by tomu tak nebylo, musely by státy tzv. západní civilizace uznávat polygamii.“Způsobilost cizince uzavřít manželství se řídí právem státu, jehož je cizinec příslušníkem, tato způsobilost je však posuzována – s ohledem na tzv. výhradu veřejného pořádku – z hlediska našich právních předpisů. Cizinec, jehož domovský stát připouští více manželů, může v ČR platně uzavřít pouze první manželství,“ uvádí se ve výkladech rodinného práva v ČR.

Podle informací z Německa však právě tato země toleruje nejen dětské sňatky, ale rovněž i zmíněnou polygamii.

Město se odvolalo proti bamberskému rozsudku

O tom, zda je manželství platné, musí rozhodovat soud proto, že každé manželství nese právní následky: děti, vyživovací povinnost manželů, bydlení. S ohledem na výše uvedené principy také už rozhodovaly německé soudy, když uznaly manželství dítěte s dospělým uzavřené v zahraničí, například letos v červnu uznal soud v Bamberku manželství 14tileté s dvacetiletým, protože bylo uzavřeno v Sýrii podle platných pravidel. Pakliže dětská manželství dlouhodobě dokonce bez dalšího registruje německé ministerstvo vnitra, anulovat je bude zřejmě obtížně možné, protože přistěhovalci byli uznáni manželi už při příchodu do Německa.

Město Aschaffenburg podalo aktuálně proti bamberskému rozsudku odvolání ke spolkovému soudnímu dvoru. Případ může skončit až stížností Syřanů u Evropského soudu pro lidská práva pro porušování práva na rodinný život.
Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY