Ombudsmanka: Ministerstvo pro místní rozvoj neodškodňuje za dlouhé řízení

Ombudsmanka Anna Šabatová (uprostřed) Foto: Facebook

Podle veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové ministerstvo pro místní rozvoj odmítá poskytovat odškodnění za nemajetkovou újmu způsobenou například nesprávným úředním postupem. Nejčastěji jde o řízení před stavebními úřady. Ministerstvo uvádí, že je vždy nutné posoudit každý jednotlivý případ. Vyrozuměním ombudsmanky v této záležitosti se bude v pondělí zabývat vláda.

Šabatová uvedla, že od začátku ledna 2010 do června 2015 ministerstvo obdrželo 250 žádostí o odškodnění, ani v jednom případě ale neshledalo nárok jako důvodný. Podle ombudsmanky 75 žadatelů ministerstvo zažalovalo a v deseti případech soud majetkovou újmu dotyčným už přiznal. O řadě žalob ještě nebylo rozhodnuto.

Podle Šabatové je neposkytování odškodnění ministerstvem dlouhodobým problémem. „Ochránkyně o tom jednala s ministryní i jejími náměstky, ale nepodařilo se je přimět, aby od této nezákonné praxe upustili,“ uvedla její mluvčí Iva Hrazdílková.

Konkrétní stěžovatelce podle Šabatové ministerstvo nepřiznalo odškodnění za nemajetkovou újmu, přestože se její řízení o odstranění, případně dodatečné povolení stavby u stavebních úřadů táhne deset let. Jiní stěžovatelé zase žádali odškodnění za nemajetkovou újmu za to, že řízení o odstranění nepovolené stavby na sousedním pozemku, případně její dodatečné povolení trvalo 11 let.

Podle mluvčí ministerstva Veroniky Vároši je vždy nutné individuálně posoudit každý případ. „Ministerstvo pro místní rozvoj musí k vydávání veřejných prostředků přistupovat v souladu s platnou právní úpravou a s péčí řádného hospodáře. V zájmu objektivního posouzení dané problematiky je také potřeba zkoumat i množství soudních sporů, v nichž se žalobci domáhají odškodnění za průtahy, a následně množství a výše soudy přiznaných částek,“ uvedla mluvčí. Dodala, že ne vždy jsou požadavky na odškodnění oprávněné. Třeba i z důvodu, že průtahy v řízení nevznikly ze strany úřadu.

(čtk)