Úterý, 27. července, 2021

Zástupci ČR navštívili otevřené věznice v Norsku. Vězni zde cvičí psy nebo pracují se dřevem

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Delegace Ministerstva spravedlnosti a Vězeňské služby čerpala v Norsku zkušenosti o systému otevřených věznic. Cílem cesty bylo podle resortu prohloubit znalosti o fungování systémua diskutovat s norskými partnery nad návrhem zavedení tohoto systému do České republiky. Ministerstvo by první věznici, kde se mají odsouzení od věznice pomyslné klíče, rádi otevřeli ve Věznici Jiřice.

Pašeráci drog, zloději, vrahové a další odsouzení společně pracují ve skleníku a pěstují zde rostliny. Chovají i hospodářská zvířata. Takto funguje koncept otevřené věznice v Norsku. Česká justice již informovala o minulé návštěvě českých zástupců v tamních věznicích. Zastáncem otevření koncepce otevřené věznice v tuzemsku je náměstek pro vězeňství ministra spravedlnosti Vladimír Zimmel. „Zatím jde o pracovní plán, ale časový harmonogram je sestaven. Připravujeme studii a připravujeme legislativní úpravy. Rádi bychom etapu nové věznice otevřeli na konci příštího roku,“ řekl už dříve Zimmel České justici. Koncept otevřené věznice znamená minimální bezpečnostní opatření, vězni tráví čas například pěstováním zeleniny, vařením a dalšími praktickými úkoly, které je mají připravit na případný návrat do normálního života.

Zástupci ČR navštívili otevřené věznice v Norsku Foto: MSp
Zástupci ČR navštívili otevřené věznice v Norsku Foto: MSp

Při setkání se zástupci DNCS představila česká delegace plány na zavedení otevřené věznice ve věznici v Jiřicích. „Při jednání nás naší norští kolegové seznámili s fungováním systému otevřených věznic v Norsku a výsledky těchto vězeňských zařízení na poli boje proti recidivě, přípravy odsouzených na život po propuštění, meziresortní spolupráce vedené cílem začlenit propuštěné vězně do společnosti a tím ochránit veřejnost před opakovaným pácháním trestné činnosti. Diskuze se vedly i o nastavení kritérií pro výběr vhodných odsouzených pro zařazení do výkonu trestu v otevřené věznici, včetně rizikových skupin odsouzených a tvorby efektivních vnitřních pravidel otevřených věznic,“ řekl k jednání Kamil Nedvědický, zástupce ředitele odboru vězeňství, trestní politiky, probace a mediace, který koordinuje koncepční aktivity týkající se zavedení otevřených věznic v ČR.

Cvičí psy pro armádu

V rámci návštěvy Ředitelství Norských nápravných služeb (DNCS) čeští zástupci navštívili dvě věznice zařazené h do systému otevřených věznic a jedné věznice se zvýšenou ostrahou v Trogstadu a v Kroksrudu. V praxi tak bylo možné se seznámit s fungováním těchto věznic, s počty zaměstnanců, s prvotním výběrem odsouzených, ale též s jejich zaměstnáváním a vzděláváním, tak aby byl jejich návrat do společnosti co nejsnazší. „Zejména návštěva věznice v Kroksrudu přinesla mnoho cenných poznatků, protože je svým uspořádáním blízká plánované otevřené věznici v Jiřicích. Odsouzení ve věznici v Kroksrudu jsou mimo jiné zaměstnáni v dřevovýrobě, která je provozována v areálu věznice, nebo se podílí na výcviku mladých psů pro potřeby armády. Inspirativní bylo též nastavení systému návštěv, tak aby odsouzení mohli udržovat sociální kontakty se svými rodinnými příslušníky, což napomáhá jejich snadnějšímu návratu do společnosti. Vězni v areálu věznice dokonce postavili dětské hřiště pro návštěvy svých dětí.“ dodal Nedvědický. Cesty se společně s ním zúčastnily Sabina Václavíková Lichtenberková a Gabriela Bažantová z MSp, které se zabývají implementací systému otevřených věznic do ČR, a za Generální ředitelství Vězeňské služby se cesty zúčastnili náměstek pro vzdělání a odborné zacházení Simon Michailidis a náměstek pro bezpečnost a kontrolu Marian Prokeš, spolu Hanou Prokopovou, speciální pedagožkou Věznice Jiřice.

Studijní cesta byla podle MSp spolufinancována z prostředků Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“. Ministerstvo spravedlnosti může z tohoto fondu čerpat finanční prostředky, jelikož je partnerem Programu CZ 15 – Budování kapacit a spolupráce v justici a Nápravné služby včetně alternativních trestů, který je financovaný z Norských fondů 2009 – 2014.

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY