Úterý, 19. října, 2021

Extremismus v ČR: Články bez zdroje, zesměšnění muslimské víry, kritika EU a nenávist

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Provokace vůči muslimské komunitě v Teplicích, eskalace napětí, vytváření atmosféry strachu a nenávisti a zneuctívání symbolů muslimské víry. Tak působí podle poslední  zprávy o extremismu především Ódinovi vojáci na Mostecku a dlouhodobý kritik islámu Martin Konvička v Praze. K tomu alternativní novináři neuvádějí zdroje svých článků.

Zprávu o stavu extremismu ve třetím čtvrtletí vydalo ministerstvo vnitra, které v jejím úvodu upozorňuje na činnost novinářů v tzv. alternativních médiích. „Je třeba upozornit na pokračující produkci tzv. alternativních médií, která často nemají transparentní financování a nezatěžují se uváděním zdrojů informací. Bylo možné vysledovat, že zprávy uveřejňované těmito weby byly zcela nekriticky přebírány některými extremistickými subjekty. Rovněž lze dojít k závěru, že tyto informace nacházely nezřídka odezvu u osob, které usilovaly o zakládání domobran, či již v takových uskupeních působily.“

Celou zprávu najdete zde.

Znakem těchto extremistických novinářů je pak kritika EU a NATO: „Dezinformační kampaň byla v uplynulém čtvrtletí koncipovaná tak, že vyhovovala zejména pravicově extremistickým a dále pak protiislámským a protiimigračním subjektům. Společným prvkem alternativní zpravodajské produkce byla kritika Evropské unie a NATO,“ uvádí se ve zprávě.

Došlo k vytvoření prostředí nenávisti a strachu

V odstavci o pravicovém extremismu se zpráva vrací ke konci roku 2015 a zakládání domobrany hlídek proti muslimům. Výsledek je podle zprávy zřejmý – eskalace napětí, strach a nenávist: „Koncem roku 2015 začala zejména na Mostecku působit první buňka tzv. Ódinových vojáků. Uskupení, které se inspirovalo stejnojmennou organizací vzniklou ve Finsku a v současné době má zhruba 30 členů původem z neonacistické a hooligans scény, orientovalo své akce zejména do Teplic, kde pobývají lázeňští hosté z muslimských zemí. Kromě veřejných shromáždění se Ódinovi vojáci zapojili i do tzv. hlídek. Ty byly navenek interpretovány jako obrana evropské kultury a tradic před islámem. Reálně ale působily velmi provokačně vůči muslimské komunitě, ale i odpůrcům extrémní pravice,“ popisuje zpráva.

Poté ministerstvo vnitra činí jasný závěr: „Aktivity Odinových vojáků mají jediný zřejmý dopad, a sice eskalaci napětí a vytváření atmosféry strachu a nenávisti.“

Konvička zesměšnil islám

Podle poslední zprávy o extremismu v ČR mělo podobný efekt mělo i působení populistických protiislámských a protiimigračních subjektů. „Po neshodách v rámci Bloku proti islámu v dubnu letošního roku pokračovala fragmentace této scény. Činnost nástupnických subjektů, včetně tzv. „Apačů“  – Alternativa pro Českou republiku 2017, byla významně utlumena. Martin Konvička, jedna z nejvýraznějších postav této scény, se pokusil na sebe opakovaně upozornit záměrně spektakulárními a kontroverzními akcemi. Ty však v dlouhodobém výsledku zapůsobily spíše negativně,“ uvádí zpráva.

Některé akce, jako např. umístění mobilního záchodu symbolizujícího Ka’bu před zastupitelským úřadem Saudské Arábie dne 11. září, je možné považovat za zneuctění symbolu víry. Často vyhrocené neshody mezi výše uvedenými subjekty vedly k tomu, že velká část islamofobně laděných občanů začala upřednostňovat stranu Svoboda a přímá demokracie. Ta se oproti jiným, čistě protiislámsky či protiimigrantsky založeným subjektům orientovala na širší okruh témat. Do říjnových voleb vytvořila koalici se Stranou práv občanů, uzavírá zpráva, která věnuje zvláštní oddíl „protiislámským a protiimigračním subjektům“.

(ire)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY