Ministerstvo uspořádalo setkání expertů k tématice svéprávnosti

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán Foto: archiv

Rekodifikace soukromého práva přinesla od 1. 1. 2014 zásadní změny, a to i v úpravě práv osob se zdravotním postižením a jejich právního postavení. Nové pojetí svéprávnosti, zásahů do ní, úprava opatrovnictví a podpůrných opatření vnesly do českého právního prostředí zcela novou, reformní filosofii.

Právní úprava je účinná skoro tři roky a lze již pozorovat některé její problematické aspekty. K diskusi nad nimi a k výměně dosavadních praktických zkušeností se na půdě Ministerstva spravedlnosti sešli odborníci dlouhodobě se této a související problematice věnující.

„Našim cílem je, aby dospělé osoby mohly skutečně využívat takové nástroje ochrany, které jim budou tzv. šité na míru, a které je nebudou zbytečně omezovat. Jednotnost při jejich aplikaci je důležitá“, uvedl k tématu ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Předmětem debaty byl mj. také v nedávné době vládě předložený změnový zákon, který cílí na zlepšení podmínek výkonu veřejného opatrovnictví: „Změnou chceme docílit efektivnějšího výkonu veřejného opatrovnictví, zejména odbřemenění malých obcí poblíž velkých ústavních zařízení“, uvedl dále ministr. Diskutován byl také v současné době aktuální problém soudního přezkumu dřívějších rozhodnutí o svéprávnosti. Výstupy z tohoto setkání poslouží jako podklady pro další případné legislativní úpravy v této oblasti.

(red)