Na předsedu OS v Českém Krumlově se hlásí tři kandidáti, funkcionáře hledá i Praha

Budova Okresního soudu v Českém Krumlově Foto: Wikipedia, Walter Kloss

Místo předsedy Okresního soudu v Českém Krumlově se uvolnilo k poslednímu září tohoto roku. Výběrové řízení na nového šéfa soudu již bylo uzavřeno. „Mohu oznámit (bez uvedení jmen a dalších podrobností), že se do něj přihlásili celkem tři uchazeči,“ sdělil České justici předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích Milan Tripes. Jaké další personální změny probíhají?

OS v Českém Krumlově je soud je umístěn ve dvou budovách v Linecké ulici. Hlavní budova, kde se nachází správa soudu, oddělení trestní, občanskoprávní, dědické a oddělení platebních rozkazů, má bezbariérový přístup. V další budově se nachází opatrovnické a exekuční oddělení.

Požadavky na předsedu /předsedkyni  Okresního  soudu v Českém Krumlov

  • výkon funkce soudce
  • organizační a řídící schopnosti
  • státní občanství ČR
  • bezúhonnost

Uchazečům, kteří splnili stanovené podmínky, byl písemně sdělen konkrétní termín ústního pohovoru u  Krajského soudu v Českých Budějovicích. Pohovor provede pětičlenná komise.  Komisi včetně jejího předsedy jmenuje předseda KS v Českých Budějovicích.

Odpovědi uchazeče, včetně celkového dojmu z jeho vystupování, hodnotí každý člen komise samostatně přidělením 0 až 10 bodů. Bodové hodnocení uchazeče každý člen komise písemně odůvodní. Žádný člen komise se nesmí zdržet hodnocení uchazeče.

Výběrové řízení na předsedu Obvodního soudu Praha 9 nyní vypsal i předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra. Tamější předseda Alexander Karolyi nově posílí odvolací senát právě Městského soudu v Praze.

Výběrové řízení na předsedu probíhá i u Obvodního soudu na Praze 1. „Paní předsedkyně Jana Červinková končí z důvodu věku,“ upřesnil České justici Libor Vávra.

(epa)