Počet předmanželských smluv roste, oznámili notáři na konferenci

V Kongresovém centru Praha se tento týden uskutečnilo deváté setkání notářů z celé České republiky. Konference letos nabídla mj. referáty místopředsedy Nejvyššího soudu JUDr. Romana Fialy či emeritního soudce Ústavního soudu Stanislava Balíka Notáři se věnovali zejména agendě přímých zápisů do veřejných rejstříků a pořízením pro případ smrti.

Konferenci zahájil prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer, který ve svém úvodním slově zdůraznil zejména potřebu sounáležitosti notářského stavu v České republice a jeho prospěšnost celé společnosti. „Notářský stav České republiky se setkává po třech letech, aby vyhodnotil svou dosavadní činnost, aby reagoval na aktuální dění v oblasti právních profesí, a zejména aby potvrdil, že prioritou všech notářů, jako nestranných odborníků, zůstává prospěšnost nejširší veřejnosti,“ uvedl Neubauer.

Zjednodušení zápisu do obchodního rejstříku

Mezi příspěvky reflektující aktuální témata patřila přednáška soudce Nejvyššího soudu Petra Šuka a viceprezidenta Notářské komory ČR Pavla Bernarda věnovaná zápisům notářů do veřejných rejstříků. „Tato oblast prošla podstatnou a vítanou změnou znamenající urychlení a také zlevnění celého procesu zápisů do veřejných rejstříků. Notář sám zapíše společnost, kterou notářským zápisem založil, do obchodního rejstříku, bez nutnosti obracet se na soud. V praxi to znamená, že společnost může být za splnění určitých podmínek zapsána do obchodního rejstříku i týž den, kdy účastníci u notáře společnost založí a získají živnostenské oprávnění, což je bezesporu výhoda,“ vysvětluje současný stav Bernard. Legislativní změna nabyla platnost v květnu minulého roku a zjednodušila podnikatelům provádění zápisů do obchodního rejstříku.

Další referáty přednesli místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala a notář Petr Bílek. Ve své přednášce týkající se pořízení pro případ smrti se věnovali tématu sepisování listin v této oblasti. O sepisování těchto listin notáři zaznamenali zvýšený zájem ze strany klientů po přijetí nového občanského zákoníku, který možnosti, jak pořídit o majetku pro případ smrti, výrazně rozšiřuje.

Konference se zúčastnily čtyři stovky notářů, notářských kandidátů i koncipientů a celá řada hostů z partnerských právních komor a akademické obce. Další notářská konference se očekává v průběhu nadcházejících tří let.

Stoupá zájem o předmanželské smlouvy

radim_neubauer_-prezident_notarske_komory_cr
Prezident Notářské komory Radim Neubauer

Notářská komora ČR zaznamenala nárůst v oblasti sepisování předmanželských smluv o 12 procent. „Snoubenci je využívají v případě, kdy chtějí po uzavření sňatku svůj majetek uspořádat jinak, než jak ukládá zákon. Zejména se tak vyhnou případné nedořešené finanční minulosti svého partnera. V době, kdy velká část společnosti žije na dluh, je taková smlouva rozumným řešením,“ podotýká k agendě Neubauer. V roce 2014 byla uzavřeno 7533 předmanželských smluv, v roce 2015 již 8718 a za první pololetí letošního roku zaznamenala Komora opět vzestup, jak informoval Českou justici tiskový mluvčí Petr Tošek.

Notářská komora ČR dále zaznamenala zvýšenou činnost v oblasti tzv. prvozápisů do veřejných rejstříků o 130 procent. „V naprosté většině se jedná o zakládání společností s ručením omezeným. V této oblasti pro podnikatele odpadá nutnost komunikace se soudem, neboť společnost do obchodního rejstříku zapíše notář. Tím celý proces výrazně usnadňuje, zrychluje a zlevňuje,“ vysvětluje Neubauer.

Rozšíření agendy také pro notáře znamenalo významné rozšíření možnosti při pořízení pro případ smrti v občanském zákoníku. Jedná se zejména o:
• větší volnost při pořízení o svém majetku díky zmenšení povinných dílů nepominutelných dědiců (potomků),
• nové typy pořízení pro případ smrti, jako je smlouva o zřeknutí se dědictví, dědická smlouva,
• možnost zřízení odkazů,
• možnost stanovení podmínek, příkazů či doložení času, jakož i svěřenského nástupnictví či náhradnictví.

(epa)