ÚS:Posudek tajných služeb k žádosti o občanství zůstane neveřejný

Ústavní soud (ÚS) dnes zamítl návrh na zrušení části zákona, podle které se k žádosti o udělení českého státního občanství vyjadřují policie a zpravodajské služby. Pokud jejich negativní stanovisko obsahuje utajované informace, žadatel se k němu nedostane, a v důsledku tak nezjistí přesné důvody, proč občanství nezískal.

Ustanovení přesně říká, že k žádosti o udělení státního občanství podané člověkem starším 15 let si ministerstvo vyžádá stanoviska policie a zpravodajských služeb. Stanoviska se ovšem nestávají součástí spisu, pokud obsahují utajované informace. Když policisté nebo zpravodajci ve stanovisku napíšou, že žadatel představuje riziko, úředníci vnitra pak v odůvodnění rozhodnutí pouze uvedou, že žádost zamítli „z důvodu ohrožení bezpečnosti státu“. Žadatel tedy přesné důvody nezná. Bránit se může rozkladem k ministrovi, žalobu podat nelze.

Na Ústavní soud se obrátil pravoslavný duchovní ruského původu, který dlouhodobě žije v Česku, avšak občanství nedostal. Ve stížnosti duchovní poukazoval jednak na to, že rozhodnutí není důkladně odůvodněné, jednak na to, že je nelze soudně přezkoumat.

„Ústavní soud dospěl k závěru, že napadená právní úprava sleduje legitimní cíl, kterým jsou bezpečnostní zájmy státu,“ uvedl soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk.

Právní zástupce muže, který podal stížnost, překvapený ze závěru Ústavního soudu nebyl. „Proces jsme vnímali tak, že nešlo ani tak o odebrání možnosti státu rozhodovat o tom, komu udělí, nebo neudělí státní občanství. Nicméně v tom konkrétním případě jsme se snažili poukázat na to, že za určitých okolností může docházet k porušení práva na spravedlivý proces, které se vztahuje nejen na občany ČR, ale i na cizince,“ uvedl právní zástupce Filip Schmidt.

Podle něj jeho klient žije v ČR bezmála dvě desítky let, poukázal také na to, že dotyčný navíc už deset let disponuje povolením k trvalému pobytu. Schmidt doplnil, že jeho klient si nebyl vědom žádné okolnosti, která by mohla představovat jakékoliv ohrožení bezpečnosti státu.

Podle důvodové zprávy k zákonu o státním občanství nelze připustit, aby se žadatel o občanství, jehož působení ohrožuje základní bezpečnostní zájmy státu, seznamoval s obsahem stanoviska policie a zpravodajců. Mohlo by to prý ovlivnit operace kriminalistů i tajných služeb, případně dokonce ohrozit lidské životy. Taktéž podle vyjádření vlády, odeslaného k ÚS letos na jaře, je zákonné omezení logické a ústavnímu pořádku nijak neodporuje. Vláda doporučila návrh na zrušení části zákona zamítnout.

(čtk)