Hrát si na notáře je nezákonné, vymoci právo na internetu je ale obtížné

Notářská komora České republiky Foto: archiv

Jak je i pro právního profesionála obtížné vymoci právo, když se jednání odehrává na internetu, dokládá příběh Notářské komory, které se podle rozsudku Městského soudu v Praze musí omluvit firma Omega solutions, a.s. za klamavé využívání domén se slovem notář, odkazování na web Notářské komory a rozesílání nabídek z adresy notar.cz.  Firma ale rozsudek ignoruje, takže Notářská komora přistoupí k výkonu rozhodnutí.

Asi jen podvodník by si na dům umístil ceduli „poskytuji služby notáře“, aniž by byl notářem. Na internetu však existuje pseudorealita, kde slova jsou relativní. Přestože nejsem notářem, registruji si doménu notář a nevidím v tom nic protiprávního. Ovšem do chvíle, než na adrese postavím web, začnu vysílat, rozesílat a komunikovat zaměnitelně s opravdovým notářem. Díky Notářské komoře, která  hájí práva notářů a jejich klientů, se podařilo tuto klamavou praktiku omezit.

Upozornění a nabídky na internetu, které vyvolávaly dojem, že jde o nabídku skutečných notářů nebo nabídku činěnou s vědomím a ve spolupráci s Notářskou komorou, rozesílala pražská firma Omega solutions, a.s. v roce 2014. Notářská komora obratem tehdy oznámila, že zahájila právní korky na svoji ochranu.

Hrát si na notáře je nezákonné

V září 2014 reagoval  tehdejší předseda Notářek komory ČR Martin Foukal výzvou firmě Omega Solutions, a.s,, aby upustila od svého jednání,  odstranila závadný stav a přestala poškozovat dobré jméno notářů. „Toto označení je v rozporu s §1 odst. 1 zákona 358/1992 Sb, notářský řád, které definuje pojem notář. Právní řád České republiky nepřipouští možnost, aby byla notářem jiná osoba, než ten, kdo splňuje podmínky podle §7 odst. 1 zákona 358/1992, notářský řád. Společnost, ani žádný člen orgánů společnosti nejsou zapsáni do evidence notářů podle §32 odst. 2 písm. b zákona 358/1999,“ upozornil předseda Notářské komory firmu Omega Solutions, a.s,  že hrát si na notáře je v České republice nezákonné stejně jako je nezákonné hrát si na advokáta nebo na lékaře.

Výzva končí konstatováním, že v opačném případě bude muset Notářská komora využít všech zákonných prostředků, aby zamezila pokračování protiprávního jednání firmy i poškozování dobrého jména notářů.

Cože se podle oznámení Notářské komory z letošního října stalo: „Dne 1.4.2016 nabyl právní moci výrok rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 15 Cm 2/2015-74 ze dne 20.října 2014, podle něhož je společnost  OMEGA solutions a.s., IČ 28160908, se sídlem v Praze 1, Staré Město, Kaprova 42/14 povinna do tří týdnů od právní moci rozsudku uveřejnit na dobu tří měsíců v horní části úvodní prezentace na internetových stránkách http://www.smluvnidokumentace.cz a http://www.smluvni-dokumentace.cz omluvu znění: ,Společnost OMEGA solutions, a.s., IČO 28160908, se omlouvá Notářské komoře České republiky za poškození její pověsti a notářského stavu využitím slova „notar“ v názvu internetových domén, odkazováním na stránky Notářské komory České republiky, klamavou reklamní prezentací umístěnou pod doménami onlinenotar.cz, online-notar.cz a notar-online.cz a rozesíláním emailových nabídek k úpravě smluvních dokumentů z adresy [email protected], což v důsledku vyvolávalo neoprávněný dojem, že nabídka společnosti OMEGA solutions, a.s. je nabídkou notáře či nabídkou činěnou s vědomím a ve spolupráci s Notářskou komorou České republiky.´, přičemž velikost písma použitého v omluvě musí být větší než písmo ostatního textu umístěného na stránkách,“ oznámili výsledek žaloby notáři.

Doménu notar vlastní nyní sami notáři

Pokud někdo nyní napíše některou z výše vyjmenovaných internetových adres se slovem notar, je pouze přesměrován na poskytovatele domén, který mu oznámí, že adresa je již zaregistrována.  Jak zjistila Česká justice, tyto  dříve firmou Omega solutions, a.s. zneužívané adresy má nyní registrované Notářská komora, aby nemohlo docházet k dalším podvodům s použitím slova notář.

Jenže stačí si vygooglovat slova Omega solutions a hned první nabídka je hodně divoký web stop neplatičům.cz, který nabízí službu „zakládání a změny ve společnosti“ – opět s odkazem na web, o který šlo – www.Notar-Online.cz. Pod ním samozřejmě není nic.

A web smluvnidokumentace.cz, kde měla být umístěna omluva Notářské komoře za protiprávní jednání firmy Omega solutions, a.s., už neexistuje. Existuje stále web www.smluvni-dokumentace.cz.  Tento web firmy Omega solutions, a.s.nabízí pro změnu on-line komunikaci s advokátem, což tak s ohledem na uvedená fakta případu může, ale také nemusí být. Hlavně však v záhlaví webu stále žádný soudem předepsaný text nestojí.

Notářská komora přistoupí k výkonu rozhodnutí

Aby to nebylo málo, neexistuje už ani Omega solutions, a.s. Její nástupnicí se stala Czech person, a.s. na stejné adrese Kaprova 42/14, Praha 1, s totožným identifikačním číslem.

Na otázku, zda firma Omega solutions, a. s. potažmo Czech person, a.s. splnila soudem nařízenou povinnost, prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer uvedl:  „Společnost Omega solutions a.s. (nově Czech person a.s.) je podle rozsudku Městského soudu v Praze povinna  uveřejnit na dobu tří měsíců v horní části úvodní prezentace na internetových stránkách http://www.smluvnidokumentace.cz a http://www.smluvni-dokumentace.cz omluvu Notářské komoře České republiky. Podle našich informací tak ale dosud neučinila, a to přesto, že rozsudek již nabyl právní moci.“

Na dotaz poté prezident Notářské komory nastínil další postup:„Právního zástupce protistrany vyzveme ke splnění povinnosti stanovené rozsudkem, tedy ke zveřejnění omluvy, případně přistoupíme k výkonu rozhodnutí.“

Irena Válová