Kauzy má soudcům nově přidělovat elektronický generátor, rozhodla vláda

Bohuslav Sobotka chválil práci ministra Pelikána a podpořil novelu exekucí. U exekutorů vzbudil rozpaky.

Zavedení automatického a náhodného přidělování kauz soudcům a novou úpravu dovolání projedná Poslanecká sněmovna. Vláda ve středu novelu ministerstva spravedlnosti podpořila, informoval novináře šéf resortu Robert Pelikán (ANO). Předloha, jejíž projednávání kabinet několikrát odložil, má podle resortuodstranit nedostatky, které se objevují v praxi.

Novela přináší řadu dílčích změn občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních a některých dalších předpisů. Podle ministerstva spravedlnosti reaguje na podněty, které úřad loni obdržel od soudů, profesních komor i veřejnosti.

Pelikán automatické přidělování kauz soudcům považuje za protikorupční opatření. „Elektronické přidělování věcí zcela znemožní jakoukoliv manipulaci s věcí,“ řekl během jednání kabinetu. Justice se novince brání, protože je od „přírody konzervativní“, myslí si Pelikán. „Uvidíme, co bude v Parlamentu,“ uvedl Pelikán. Opatření podle něj zapadá do připravované celkové elektronizace justice. Česká justice už dříve informovala, že právě kvůli generátoru byla diskuze na vládě dlouhá. Přijmout tuto novinku totiž nedoporučila Legislativní rada vlády.

V připomínkovém řízení Pelikánův návrh odmítl jak Nejvyšší soud, tak Nejvyšší správní soud a v anketě České justice se k němu většina předsedů krajských soudů postavila vlažně.

Automatický generátor zajistí podle ministerstva nahodilost výběru soudního oddělení, jemuž napadená věc připadne. Fungovat bude na bázi algoritmu, který generuje čísla tak, že není možné odhadnout, které číslo bude následovat a bude trvat velmi dlouho, než se generovaná čísla budou moci začít periodicky opakovat. Nebude tedy možné ani dlouhodobě vysledovat způsob přidělování věcí tak, aby mohlo dojít ke zneužití.

„Náš návrh poskytuje účastníkům jistotu toho, že jejich zákonný soudce bude vybrán podle předem neovlivnitelných zákonných pravidel. Jsem přesvědčen, že tuto změnu potřebujeme, protože snižuje riziko korupce a účastník řízení je více chráněn před případnou manipulací. Zároveň chci ale zdůraznit, že kompetence sestavení rozvrhu práce zůstane dál plně v rukou předsedy soudu. Automatický generátor bude použit až v poslední fázi,“ uvedl dále ministr.

Aktuálně se soudcům rozděluje práce podle postupného „kolečka“ daného rozvrhem práce. To může vést k tomu, že lze dopředu předpokládat, který soudce či senát bude řešit následující novou věc. Algoritmus, který navrhuje ministerstvo, by vyloučil lidský faktor a rozděloval věci náhodně.

O elektronickém generátoru čtěte zde: Pelikán navrhuje zavést náhodný generátor přidělování věcí soudcům

Druhá vládou schválená novela má zefektivnit výkon veřejného opatrovnictví. Podle stávající právní úpravy se veřejným opatrovníkem stává vždy obec, ve které má osoba, o které soud rozhoduje, bydliště. Není tak brána v potaz velikost a personální možnosti obce. Novela reaguje na tuto situaci tak, že zavádí možnost uzavření veřejnoprávní smlouvy, jejímž předmětem je přenos výkonu veřejného opatrovnictví na jinou obec, která má pro výkon opatrovnictví lepší podmínky.

„Půjde zejména o případy, kdy obec příslušná dle bydliště nebude mít dostatečné personální či technické kapacity na to, aby zvládla vykonávat řádně funkci veřejného opatrovníka“, uvedl ministr Pelikán.

Úpravu dovolání, tedy mimořádného opravného prostředku proti pravomocným rozhodnutím, se ministerstvo rozhodlo „přehodnotit“ zejména kvůli přetíženosti Nejvyššího soudu. „Řešení problému je třeba hledat v restrikcích možností podat dovolání a pregnantnější dikci zákonných podmínek, za jakých je dovolání přípustné a za jakých nepřípustné,“ uvedlo v důvodové zprávě.

Ministr pro lidská práva a ministryně sociálních věcí shodně požadovali možnost podat dovolání proti nařízení nebo prodloužení ústavní výchovy dítěte. Podle Marksové však tyto návrhy dnes nepodpořili ministři KDU-ČSL, takže neprošly.

(epa, čtk)