Nezákonné jednání? Místostarosta Nymburka podepsal smlouvu s Vondráčkovou bez souhlasu Rady

Zpěvačka Helena Vondráčková Foto: Facebook

Může starosta či místostarosta obce podepsat smlouvu o vystupování zpěvačky na plese ve výši 115 tisíc korun bez souhlasu radních? Takovou otázku nyní řeší zastupitelé Nymburka. Současný starosta Pavel Fojtík (Změna pro Nymburk) podepsal ještě v roli místostarosty kontrakt se zpěvačkou Helenou Vondráčkovou, aniž by to posvětila Rada. Podle expertů, které Česká justice oslovila, tak učinil v rozporu se zákonem o obcích.

Zastupitelé v září nečekaně odvolali na svém zasedání dosavadního starostu Tomáše Macha z ČSSD a celou Radu města. Ihned bylo zvoleno nové vedení radnice, v jejímž čele nyní stojí právě Fojtík. Ten již v srpnu v roli místostarosty podepsal smlouvu s agenturou která spolupracuje se zpěvačkou Helenou Vondráčkovou na vystupování na lednovém plesu města Nymburka. „Byl jsem na dovolené a pan Fojtík toto učinil v mojí nepřítomnosti. Smlouva nebyla ani prověřena našimi právníky. Po návratu jsem smlouvu shledal jako zmatečnou a pro město nevyhovující,“ řekl Mach České justici. Fojtíka prý vyzval k nápravě, ale ve stejný čas kvůli převratu skončil on i celá Rada ve vedení města.

Fojtík upozorňuje, že smlouvu nechal schválit Radou dodatečně 19. října a u kulturních věcí je takový postup podle něj u podobných akcí běžný. „Když máte naplánovanou kulturní akci, která je v souladu s přáním Rady a to tato akce byla, protože to, aby zde vystoupila paní Vondráčková, bylo přání celé rady a vystoupení inicioval i pan Mach, tak se to muselo s manažerem zpěvačky vyřešit s předstihem, aby vystoupení proběhlo,“ řekl Fojtík České justici s tím, že podle něj bylo vše v souladu se zákonem. Bývalý starosta Mach souhlasí s tím, že jeho zájmem bylo vystoupení populární zpěvačky na plese, ale za jiných podmínek. Ve smlouvě jsou například vysoké finanční sankce za jednání města či porušení smlouvy a další povinnosti, které jsou zejména na straně pořadatele.

Peníze na účet předem

Město Nymburk je dle smlouvy, kterou má Česká justice k dispozici povinno zajistit, aby se na akci nedostali novináři z konkrétních taxativně vyjmenovaných mediálních domů. Reportáž z vystoupení Vondráčkové má být dle smlouvy publikována pouze v Nymburském deníku. Pokud by pořadatel vstup vybraným médiím umožnil, hrozí mu sankce sto tisíc korun. Nymburk má také povinnost zajistit, aby se žádná média nedostala na zkoušku před koncertem, za takové porušení smlouvy by hrozila sankce půl milionu korun. Peníze za vystoupení musí agentura zastupující Vondráčkovou mít na účtu deset dní před akcí. Sankce je ve smlouvě i za její zveřejnění nebo zveřejnění informací z ní. Taková podmínka je však nesplnitelná vzhledem k tomu, že smlouvu si mohou vyžádat občané na základě 106/1999 Sb. – zákona o svobodném přístupu k informacím.

Co se týče právní stránky, je nejdříve důležité vyloučit situace, kdy k takovému uzavření smlouvy místostarostou dojít nemůže. První z nich je případ, pokud by místostarosta takto podepisoval smlouvu, jejíž schválení náleží do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce dle § 84 odst. 2 a § 85 zákona o obcích. Stejně tak by se nemohlo jednat o smlouvu, kterou si zastupitelstvo ve smyslu § 84 odst. 4 zákona o obcích vyhradilo pro sebe. Ve všech těchto případech by totiž podpisu ze strany místostarosty (nebo starosty) musel předcházet souhlas (usnesení) zastupitelstva.

„Druhý případ by nastával tehdy, pokud by se jednalo o smlouvu, jejíž schválení náleží do vyhrazené pravomoci rady obce dle § 102 odst. 2 zákona o obcích. I zde platí totéž co v předchozím odstavci, tj. podpisu ze strany místostarosty (nebo starosty) by musel předcházet souhlas (usnesení) rady,“ vysvětlila Hana Malá z ministerstva vnitra.

Tři kategorie pravomocí

Existuje ještě třetí velká kategorie pravomocí, které lze podřadit pod § 102 odst. 3 zákona o obcích. Dle tohoto ustanovení platí: „Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo; rada obce může tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu; rada obce může svěřit obecní policii zcela nebo zčásti rozhodování o právních jednáních souvisejících s činností obecní policie.“ Jedná se o pravomoci, o nichž primárně rozhoduje rada, avšak ta má možnost tyto pravomoci svěřit např. starostovi. Pokud tak rada učiní, pak může starosta o těchto záležitostech v konkrétních případech rozhodovat sám, aniž by k tomu potřeboval předchozí souhlas zastupitelstva či rady obce. Pokud přitom hovoříme o starostovi, má stejnou pravomoc i místostarosta v době, kdy zastupuje starostu – viz § 104 odst. 1 zákona o obcích. „Je otázkou, zda v organizačním řádu obec nemá, že podpis takových smluv je vyhrazen konkrétní osobě. Je to typické pro velká města, aby Rada nebyla zahlcována smlouvami, které se pravidelně opakují nebo smlouvami na kulturní akce,“ upřesnila Ludmila Němcová z Legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí.

Podle bývalého starosty Macha ale taková pravomoc v organizačním řádu města Nymburk schválena nebyla.

Na proces schvalování smlouvy s Helenou Vondráčkovou se hodlají na schůzi zastupitelstva ptát členové zastupitelstva napříč politickými stranami. „Budu si o tom zjišťovat ještě více informací,“ sdělila České justici Adriena Gabrielová z hnutí ANO.

„Ještě o tom budeme jednat, lidé s tím nejsou spokojení. Ty peníze by se měly dát spíše na něco jiného,“ míní zastupitel Félix Ndzahabato z ČSSD.

Podle předsedkyně finančního výboru Věry Beranové je podpis místostarosty pod smlouvou bez souhlasu Rady v rozporu se zákonem: „Tak jak pan Fojtík vystupoval vůči bývalému starostovi, tak tohle by byl větší prohřešek. Na ples se počítá se sto tisíci a nyní máme dát 115 tisíc jen za zpěvačku,“ řekla České justici.

Podle někdejšího radního Jaroslava Radoně je podobná smlouva pod rozlišovací schopnost funkcionářů rady. „To jsou maloměstské dohady, zda má někdo někde zpívat,“ míní Radoň ze Změny pro Nymburk, podle kterého je částka 115 tisíc korun pod rozlišovací schopnost vedení města.

Zastupitel Zdeněk Vocásek z ODS upozorňuje, že ke smouvě byly výhrady a způsob podpisu je porušením zákona. „Na zastupitelstvu se na to budeme ptát a také je otázkou, jak by na postup pana Fojtíka reagovaly orgány činné v trestním řízení,“ sdělil. Jeho slova o možné dohře v trestněprávní rovině potvrzují i odborníci, které Česká justice oslovila.

Nymburskou radnici tak nyní vede koalice složená z těchto volebních seskupení: Změna pro Nymburk, ANO 2011, Nymburští demokraté a TOP 09.

(epa)