ČAK představila výstavu o lidských právech, vyzvala k zisku práv prostřednictvím advokáta

Předseda ČAK Martin Vychopeň (vlevo) Foto: ČAK

O tom, že lidská práva nejsou v současném světě samozřejmostí, zvláště v těch zemích, ve kterých probíhají válečné konflikty, se mohli přesvědčit návštěvníci v prostorách České advokátní komory. Ta zpřístupnila ve svých zrekonstruovaných prostorách Kaňkova paláce první výstavu s lidskoprávní tématikou. Vernisáž výstavy fotografií Jana Šibíka se uskutečnila za jeho osobní účasti 12. prosince 2016 u příležitosti Dne lidských práv a Evropského dne advokátů.

Den lidských práv se každoročně slaví 10. prosince na počest přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1950. K připomínkovým akcím, které se pořádají po celém světě, se před dvěma lety připojila i Rada evropských advokátních komor (CCBE). Vyhlásila tento den jako Evropský den advokátů, kdy chce upozorňovat na aktuální právní problematiku.

„V uplynulých letech to byly například snahy některých orgánů státní moci o prolomení mlčenlivosti advokáta o záležitostech klienta nebo domovní prohlídky advokátů, či kriminalizace advokátů důsledně hájících zájmy klientů. Letošním tématem Evropského dne advokátů je Přístup ke spravedlnosti s podtitulem „Oslovte svého advokáta a získejte přístup ke svým právům“,“ uvedl při příležitosti Evropského dne advokátů předseda České advokátní komory Martin Vychopeň.

Český fotoreportér Jan Šibík (53) je se svojí výstavou v Kaňkově paláci na správném místě. Mimo dalších ocenění je totiž držitelem Ceny 1. června, kterou uděluje město Plzeň právě za šíření myšlenek demokracie a obhajobu lidských práv.

Výstava v sídle ČAK
Výstava v sídle ČAK

Jan Šibík byl díky svým více než 250 zahraničním cestám u mnoha událostí, kde se bojovalo za spravedlnost a lidská práva ať už v tom pravém, nebo i přeneseném slova smyslu. Fotografoval konec komunismu v Evropě, pád berlínské zdi, sametovou revoluci v Československu i krvavý zánik Causescova režimu v Rumunsku. Byl svědkem masakrů v Sierra Leone a Libérii, hladomoru v Somálsku a Etiopii, s fotoaparátem zaznamenal války v Afganistánu, Chorvatsku, Bosně, Kosovu, v Gruzii, nebo Čečensku, navštívil uprchlické tábory v Tanzanii, Súdánu, nebo Angole. Přes objektiv zvěčnil také konflikt v Palestině, zaznamenal bizarní poměry v komunistické Severní Koreji, odchod izraelských osadníků z pásma Gazy a další významné události.

„Problematikou lidských práv se zabývám déle než 30 let a když jsem vybíral fotografie na tuhle výstavu, tak jsem se zaměřil na země, kde se v poslední době lidská práva porušují a velmi výrazně. Proto tu návštěvníci najdou emotivní fotografie z demonstrací v Turecku, nebo z událostí na ukrajinském Majdanu. A aby to nebyla taková deprese, vykompenzoval jsem výběr černobílými fotografiemi, které připomínají prolomení východního bloku po pádu berlínské zdi i naši sametovou revoluci,“ uvedl držitel celkem 41 ocenění z Czech Press Photo a třetího místa ve World Press Photo, které ho pasuje mezi světově proslulé fotografy.

Jak sdělila České justici tisková mluvčí ČAK Iva Chaloupková, nově zrekonstruované prostory v bývalém podchodu Kaňkova paláce by se měly stát i do budoucna místem příležitostných setkávání advokátů s veřejností.

(sr)