Zemřel soudce Nejvyššího soudu Jindřich Urbánek

Nejvyšší soud s lítostí oznamuje odchod svého bývalého soudce

Po dlouhé težké nemoci zemřel 26. prosince ve věku 65 let předseda senátu trestního kolegia Jindřich Urbánek. Soudcem Nejvyššího soudu byl JUDr. Jindřich Urbánek od roku 1995. České justici to sdělil mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček.

JUDr. Jindřich Urbánek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita), od roku 1978 byl předsedou senátu Okresního soudu v Kroměříži, kde v letech 1993 – 1995 vykonával také funkci místopředsedy soudu. Kromě působení na pozici předsedy senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu byl JUDr. Jindřich Urbánek v roce 2015 za Českou republiku jmenován soudcem ad hoc do společného kontrolního orgánu Eurojustu, tedy organizace, zřízené Evropskou unií s cílem zlepšit účinnost jednotlivých členských států při vyšetřování a stíhání závažné přeshraniční a organizované trestné činnosti.

Poslední rozloučení s Jindřichem Urbánkem se uskuteční v pondělí 2. ledna 2017 od 13.15 hodin v obřadní síni krematoria města Brna.

(epa, ns)