Středa, 17. srpna, 2022

AK Rowan Legal radí Pelikánovu resortu s tendrem na náramky, má sazbu 1700 korun za hodinu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti využívá při přípravě elektronického monitorovacího systému vězňů, tzv. náramků, služeb advokátních služeb AK Rowan Legal. Za období od února do října loňského roku zatím kanceláři vyplatilo částku 1 169 175 korun. Česká justice zjišťovala, co přesně pro ministerstvo tato advokátní kancelář vykonává a jak probíhalo výběrové řízení.

Během podzimu probíhala na ministerstvu další demonstrace náramků a jejich provozu. O stamilionovou zakázku soutěží společnosti O2, T-mobile nebo Eltodo. Podle mluvčí resortu Terezy Schejbalové bude soutěžní dialog oficiálně ukončen 23. ledna.

Advokátní kancelář Rowan Legal nabízí plný právní servis, uznávána je zejména v oblastech korporátního práva a obchodního práva, řešení sporů a arbitráží, duševního vlastnictví, IPMT, telekomunikací a hospodářské soutěže.

Probační a mediační službě (PMS) při tendru na náramky pro vězně nyní podle vyjádření ministerstva spravedlnosti poskytuje služby zahrnující právní podporu a poradenství při administraci veřejné zakázky a přípravu zadávací dokumentace. Zejména se jedná o:

 • kompletní revizi zadávací dokumentace, tvorbu dokumentů souvisejících se soutěžním dialogem,
 • osobní účast na pracovních schůzkách se zadavatelem, na jednáních se zájemci, resp. uchazeči o zakázku
 • revizi dokumentů vzniklých v rámci posuzování a hodnocení nabídek
 • osobní účast na jednáních hodnotící komise v rámci hodnocení a posuzování nabídek a jejich koordinace
 • odborné poradenství v rámci žádostí o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám, či poskytování dodatečných informací bez předchozí žádosti
 • příprava veškerých dokumentů v rámci námitkového řízení, tj. revize návrhů rozhodnutí zadavatele o případných námitkách; příprava veškerých dokumentů v případě řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebo soudního řízení.

Výběrové řízení probíhalo podle Pelikánova resortu oslovením 14 advokátních kanceláří, přičemž 5 z nich projevilo zájem a podalo nabídku. „Zástupci těchto advokátních kanceláří byli pozváni na osobní jednání,“ reagoval na dotazy České justice Jakub Říman z tiskového oddělení Ministerstva spravedlnosti. Při osobním jednání pak byla vybrána jako nejvhodnější AK Rowan Legal, a to podle Římana vzhledem ke zkušenostem se soutěžním dialogem, připravenosti a prezentaci svých služeb. Původní nabídka na hodinovou sazbu byla 2000 korun. „V rámci přípravy smlouvy a dojednávání konkrétních podmínek spolupráce se podařilo dojednat ještě snížení původní ceny na 1700 Kč bez DPH,“ upřesnil Říman.
Vzhledem k tomu, že se jednalo poptávkové řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., nebylo nutné vybrat nejlevnější nabídku.

Osloveny byly tyto advokátní kanceláře:

 •  Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
 •  Achour & Hájek s.r.o.
 •  CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář
 •  Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
 •  Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář
 •  ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
 •  WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář
 •  BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
 •  HOLEC, ZUSKA & Partneři advokáti
 •  Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.
 •  KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
 •  PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
 •  Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář

Pět z nich podalo nabídku, a to s následujícími cenami za jednu hodinu poskytování právních služeb:

 • Achour & Hájek s.r.o., advokátní kancelář            900 Kč bez DPH
 • Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.                700 Kč bez DPH
 • MT Legal s.r.o., advokátní kancelář                      2 000 Kč bez DPH
 • PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář                 3 850 Kč bez DPH
 • Rowan Legal, advokátní kancelář s.r.o.                 2000 Kč bez DPH

Náramky mají hlídat domácí vězně, uvažuje se i o jeho využití při nahrazení vazby či posílení ochrany obětí trestné činnosti.

Trest domácího vězení lze ukládat od roku 2010, soudci jej však zatím ve větším měřítku nevyužívají. Důvodem může být právě skutečnost, že kontrolu domácích vězňů nezajišťují nepřetržitě elektronické náramky, ale namátkově probační pracovníci. Předchozí snahy náramky vysoutěžit opakovaně selhaly.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY