Pondělí, 19. dubna, 2021

Bezplatná právní poradna: Exekutorská komora již zodpověděla deset tisíc dotazů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Bezplatné právní poradny Exekutorské komory ČR, které fungují již osm let, zvyšují svou aktivitu, jen za loňský rok se na ně obrátilo 1587 tazatelů. Rostoucí oblíbenost lze vysledovat především u on-line poradny, která běží od roku 2014, loni tato poradna pomohla takřka osmi stovkám tazatelů. Vyplývá to z informací Exekutorské komory ČR.

Exekutorská komora ČR (EK ČR) eviduje stabilně vysoký zájem o bezplatné poradny. Kamenné poradny v loňském roce zodpověděly přes 800 dotazů – nejnavštěvovanější pobočkou je Praha s 437 návštěvami a následuje Brno s 229 dotazy. On-line poradna v roce 2016 zpracovala 786 podání.

Celkově od počátku působení bezplatných poraden poskytla EK ČR v kamenných poradnách podporu přibližně 7500 lidem. Velmi oblíbená je on-line poradna, která za tři roky svého působení vyřídila takřka 2500 dotazů. „Naše poradny se staly nedílnou součástí systému právního a sociálního poradenství v ČR a dokáží efektivně pomoci mnoha občanům v jejich tíživé životní situaci. Jsme velmi rádi, že poradny vykazují vysoký zájem občanů, snažíme se proto poradenské aktivity navyšovat, jak kapacitou, tak i dosahem poraden – loni jsme kamenné poradny rozšířili o pobočku v Ostravě a Hradci Králové,“ říká prezidentka EK ČR Pavla Fučíková. „Zvyšování informovanosti veřejnosti o exekučním řízení představuje důležitou součást prevence před úpadkem do dluhové spirály. Koncept bezplatných poraden logicky zapadá do systému odpovědného vymáhání, který Exekutorská komora dlouhodobě podporuje.“

Široké spektrum dotazů

Spektrum dotazů, které EK ČR ve svých poradnách zodpovídá, je velmi široké. Nejčastějšími otázkami jsou kromě obecných způsobů řešení špatné finanční situace například ty, které se týkají splátkových kalendářů, průběhu mobiliárních exekucí, odkladů exekuce, výpočtu srážek ze mzdy, postihu manžela v exekuci či kolize různých způsobů provedení exekuce – časté jsou například střety s insolvenčním řízením.

Cílem bezplatných poraden je podle Komory zejména snaha zpřístupnit nezbytnou právní pomoc i sociálně slabším vrstvám obyvatelstva a přispět k informovanosti veřejnosti o problematice exekučního řízení. Bezplatné poradny jsou součástí širší edukační činnosti, do které spadají například školení v dětských domovech nebo katedra finančního práva. Rovněž letos EK ČR plánuje v rámci Mezinárodního dne soudních exekutorů, který se uskuteční na počátku června, otevřít své úřady a poskytovat poradenství.

EK ČR poskytuje poradenství zcela zdarma a několika způsoby, díky čemuž je dostupné komukoliv v České republice. Osobní konzultace komora nabízí v pěti městech – Praze, Brně, Plzni, Ostravě (únor 2016) a Hradci Králové (září 2016). Další možností pro získání rady je on-line poradna Exekutorské komory ČR, která je v současné době k dispozici na webu www.ekcr.cz každé úterý v čase od 9:00 do 12:00 hodin. Poradenství poskytují výhradně kvalifikovaní právníci, kteří se s exekuční problematikou setkávají denně – soudní exekutoři, právníci Exekutorské komory ČR, exekutorští kandidáti a koncipienti.

Dušan Šrámek

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY