Sobota, 15. května, 2021

Exekutoři ženou snížení tarifu k Ústavnímu soudu, výkon funkce soudního exekutora nelze omezit vyhláškou

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Za protiústavní považuje Exekutorská komora ČR vyhlášku upravující výši exekutorského tarifu, která významně snižuje odměnu soudních exekutorů. Jak Exekutorská komora ČR připomíná, ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) podepsal vyhlášku navzdory odborným připomínkám nejen Komory, ostatních ministerstev, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a dalších orgánů, ale dokonce i navzdory kritice ze strany pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (RIA).

Exekutorská komora se obává, že tímto krokem dojde k  výraznému zhoršení ekonomické situace exekutorů, která může vyústit až k znatelnému propadu ve vymahatelnosti práva v ČR. EK ČR se bude bránit nesystémovým zásahům do exekučního vymáhání všemi dostupnými prostředky. Podle právního názoru Komory je nová vyhláška protiústavní, a proto bude iniciovat v této věci stížnost Ústavnímu soudu.

Nová vyhláška s účinností od 1. dubna 2017 snižuje minimální odměnu soudních exekutorů o jednu třetinu, tedy ze současných 3000 Kč na 2000 korun. V konečném důsledku jde o velmi citelné snížení, neboť se dotýká pohledávek, které nyní tvoří více než 60 % portfolia exekutorských úřadů. Vyhláška také zavádí 50% snížení paušálu náhrad hotových výdajů (z 3500 Kč na 1750 Kč) při dobrovolné úhradě u všech pohledávek a nikoliv jen u pohledávek do 10 000 Kč jako dosud.

Pelikán likviduje exekutory vyhláškou

„Jsem rozčarována přístupem ministra spravedlnosti, který bez ohledu na názory a doporučení odborníků snížil exekuční tarif. Očekávala bych od něj, že své záměry dokáže věrohodně a fakticky zdůvodnit a bude respektovat alespoň orgány Legislativní rady vlády, když už ne profesní komoru,“ uvádí Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR. „Naší stavovskou povinností je udělat vše pro to, abychom zabránili snížení vykonatelnosti práva v ČR. K tomu využijeme veškeré možnosti včetně iniciace ústavní stížnosti.“ Protiústavnost ministerské vyhlášky spatřuje Exekutorská komora ČR především v tom, že podmínky a omezení pro výkon určitých povolání včetně profese soudních exekutorů mohou být stanoveny pouze zákonem a nikoli vyhláškou. Svým postupem ministr spravedlnosti tento ústavní princip, který je zaručen Listinou základních práv a svobod, obchází, protože vytváří na exekutory takový ekonomický tlak, který povede k jejich redukci.

Exekutoři nadále pokládají své úřady

Snížení odměn přinese podle exekutorů další výrazný propad ve financování exekutorských úřadů za situace, kdy se již za současných podmínek řada z nich potýká s existenciálními problémy. Mnoho exekutorů se tedy rozhodlo samo skončit. „Nepříznivý trend zavírání exekutorských úřadů pokračuje. Před pár dny rezignovali další dva exekutoři. V letošním roce již skončilo nebo svůj mandát složilo celkem 14 soudních exekutorů, přičemž vloni se jednalo jen o pět případů,“ varuje viceprezident EK Vladimír Plášil.

„Ministr spravedlnosti se odhodlal jen k populistickému kroku, ale neřeší základní problémy nadužívání exekucí, stoupající koncentraci zadlužení u stále týchž obyvatel, od nichž nelze již nic vymoci. Cestu, jak napravit defekty, které exekuční řízení za dobu jeho fungování zatížily a zejména jak reálně snížit náklady exekucí, vidíme v očekávaném zavedení principu místní příslušnosti soudních exekutorů. S tím počítá jak vládní program, tak i vládou schválený Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení,“ vysvětluje člen prezidia Exekutorské komory ČR Petr Polanský. „Vzorovým příkladem může být Slovensko, kde Slovenská národní rada před nedávnem tuto přelomovou změnu schválila.“

Dušan Šrámek

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY