On-line poskytování právních služeb? Na špici je Francie

Jedním ze států, které jsou na špici při poskytování právních on-line služeb, je Francie. Přesvědčit se o tom mohla delegace České advokátní komory, která se zúčastnila v Paříži první konference Rady evropských advokátních komor (CCBE)  na téma „Inovace a budoucnost advokátní profese“ pod vedením předsedy Martina Vychopně.

Právní služby již zdaleka nenalezneme jen v „reálném“ světě, ale víc a víc ve světě virtuálním, online nebo, chceme-li, ve světě internetu. Nejde přitom již jen o vyhledání advokáta, ale o skutečné poskytování právních služeb skrze internet. V prosincovém článku v Bulletinu advokacie Online právní služby ve Francii se tomuto tématu věnoval Jiří Novák, člen delegace ČAK při CCBE, zástupce ČAK v komisi CCBE pro IT právo. „V nedávné době francouzská Národní rada advokátních komor (CNB – Le Conseil National des Barreaux) zprovoznila novou webovou službu, která umožňuje advokátům nabízet právní služby online,“ konstatuje Novák úvodem. „Ve své veřejné části určené široké veřejnosti je místem, kde si zájemci o právní službu mohou vyhledat advokáta ve zvoleném místě a podle zadaných kritérií, seznámit se s právní službou, kterou nabízí, a případně jej oslovit se žádostí o právní službu,“ vysvětluje.

Rozsah služeb, které advokát prostřednictvím služby nabídne, záleží na jeho volbě. Systém v současné době pracuje s možností požádat o zpracování jednoduché odpovědi na právní otázku (do 1 000 znaků) nebo složitějšího právního rozboru (s možností připojení souvisejících dokumentů). Systém také umožňuje objednání telefonické konzultace s advokátem (zpravidla desetiminutové) nebo schůzky přímo v advokátní kanceláři (třicetiminutové).

Využívání advokátních online platforem

Výši požadované odměny za poskytnutou právní službu si zvolí sám advokát a klient ji vidí ještě před objednáním právní služby, a může tedy celkem jednoduše porovnat odměny různých advokátů. Odměny advokátů se pohybují od částky okolo 30 eur za krátkou telefonickou nebo písemnou konzultaci až po několik stovek eur za detailnější konzultaci či osobní schůzku s advokátem v kanceláři. Odměnu za zvolenou právní službu klient zaplatí skrze platební bránu CNB, která ji následně poskytne advokátovi. Advokáti mohou své služby nabízet i zdarma. „Důvodem, proč CNB vytvořila tuto online platformu pro právní služby, je, aby advokátům umožnila poskytovat právní služby online při zachování pravidel výkonu advokacie, aniž by museli využívat služby různých neadvokátních online platforem, kterým by v rozporu se stavovskými povinnostmi platili za zprostředkování klienta,“ vysvětluje Novák.

Online platforma nabízející služby advokátů je v provozu teprve několik měsíců, za tuto dobu je do ní registrováno přibližně 5 000 advokátů a podle informace ze CNB je zřejmé, že o službu je zájem i mezi veřejností, která hledá právní pomoc.

Online komunikace se soudy

Nová webová služba umožňující online poskytování právních služeb ale není jedinou online platformou, kterou Národní rada advokátních komor poskytuje francouzským advokátům. „Zřejmě nejzákladnější službou určenou pro advokáty je služba „e-Barreaux“ umožňující elektronickou komunikaci mezi advokáty a soudy. Jedná se tedy o jakousi obdobu českého informačního systému datových schránek s tím rozdílem, mimo jiné, že její užívání při komunikaci se soudy je povinné a že jejím provozovatelem na straně advokátů není státní orgán, ale Národní rada advokátních komor,“ objasňuje advokát rozdíl oproti tuzemské praxi. Z uživatelského pohledu systém připomíná web mailovou službu, kterou advokát odesílá písemnosti soudům (do soudního informačního systému) a také je přijímá.

Kromě dalších služeb specifických pro francouzské prostředí (iCarpa, e-Acte) není bez zajímavosti také služba vzdáleného úložiště o velikosti 50 GB (lze zvětšit za poplatek), e-mailová služba a kalendář, které jsou advokátům k dispozici. Uživatelský přístup k systému je založen na webovém rozhraní, nicméně umožňuje přístup skrze aplikace, včetně mobilních aplikací, které CNB pro tyto účely vyvinula. V neposlední řadě online platforma obsahuje také chatovací službu a videokonferenční aplikaci pro komunikaci mezi advokáty navzájem a také mezi advokáty a klienty. Z technického pohledu stojí podle Nováka za zmínku, že Národní rada advokátních komor platformu provozuje na hardwarových prostředcích společnosti SFR (francouzský telekomunikační operátor) a uložená data jsou šifrována. Systém také umožňuje šifrování dat přímo ze strany uživatele, tj. advokáta. Tato služba nepochybně u mnoha advokátů zvyšuje zabezpečení klientských dat v porovnání s různými volně přístupnými e-mailovými službami, které stále využívá mnoho advokátů i v České republice. „Francouzská advokacie není jedinou evropskou advokacií, která provozuje online služby pro své advokáty. Svým rozsahem obdobnou platformu provozuje také španělská advokacie a další budou (snad) následovat,“ uzavírá Novák.

(sr)