Pondělí, 17. května, 2021

Ministerstvo spravedlnosti: Insolvenční právo nepředstavuje řešení finančních obtíží obcí

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti odmítlo myšlenku, že by bylo vysoce zadluženým obcím možné pomoci cestou insolvenčního práva. Podle úřadu není řešení finančních obtíží formou konkurzu, oddlužení či reorganizace obce ani funkční a praktické, ani potřebné. Insolvence by navíc byla spojena s neúměrnými ekonomickými a právními riziky. Vyplývá to z analýzy, kterou ministerstvo poslalo do připomínkového řízení.

V sedmistránkovém rozboru ministerstvo upozorňuje, že použití insolvenčního práva by u obcí naráželo na jejich ústavně zaručené právo na samosprávu.

Žádný ze tří stávajících způsobů řešení úpadku navíc podle analýzy kvůli specifikům územní samosprávy nedokáže objektivně řešit platební neschopnost obcí. Konkurz totiž končí zánikem právnické osoby, což u obce nepřichází v úvahu, protože její zánik by byl v rozporu s ústavou. Oddlužení, tedy prominutí významné části dluhů poctivému dlužníku, by mohlo být problematické mimo jiné kvůli dotacím z evropských rozpočtů. Ty by totiž zřejmě bylo nutné vracet celé, což by ale popřelo jednu ze základních zásad insolvenčního řízení – rovné uspokojení věřitelů.Celou analýzu si můžete stáhnout zde.

Třetí způsob úpadku – reorganizace – pak počítá s přeměnou reorganizovaného podniku, která má minimalizovat následný výskyt finančních problémů. U obcí však jejich území, zdroje, funkce a řídící struktury změnit nelze.

Ministerstvo zamítlo i možnost, že by vytvořilo zvláštní úpravu úpadku pouze pro obce. Podotklo, že možnost řešit tíživé dluhy cestou insolvenčního práva by mohla negativně ovlivnit ekonomickou situaci obcí. Banky i poskytovatelé dotací by jim totiž podle autorů analýzy nutně zpřísnili podmínky pro získávání finančních prostředků.

Úřad zároveň poukázal na to, že v současnosti u obcí téměř nenastávají případy, které by vedly k situaci srovnatelné s úpadkem podle insolvenčního zákona. „Obcím se daří udržovat stabilní a funkční hospodaření, které nevyvolává potřebu zásadních legislativních změn k řešení jejich úpadku. Dřívější případy přitom nová právní úprava není způsobilá řešit, neboť by tím vstupovala do rozporu se zásadou zákazu zpětné účinnosti právních norem,“ uvedl v materiálu. K tomu, že v posledních pěti letech nepřibyla žádná z obcí mezi vysoce zadlužené, přispívá podle úřadu jednak monitoring ministerstva financí, jednak vzdělávání zastupitelů i úředníků zajišťované ministerstvem vnitra.

Ze všech uvedených důvodů navrhlo ministerstvo spravedlnosti vládě, aby zrušila jeho úkol spočívající ve vypracování věcného záměru zákona k oddlužení obcí.

(čtk, epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY