Čtvrtek, 7. července, 2022

Nejvyšší správní soud zpřístupňuje judikaturu veřejnosti pomocí e-sbírky

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nejvyšší správní soud od nového roku přichází se zásadní změnou ve způsobu poskytování Sbírky rozhodnutí NSS. Z důvodu lepšího zpřístupnění judikatury své i krajských soudů široké veřejnosti nahrazuje dosud tištěnou sbírku elektronickou podobou. Ta bude nadále vycházet v měsíčním intervalu, k dispozici v elektronické podobě je zveřejněn i celý archiv od roku 2003, kdy soud zahájil svou činnost a začal vydávat i Sbírku rozhodnutí.

Sbírka rozhodnutí byla dosud vydávána v nakladatelství Wolters Kluwer, a to pravidelně jednou měsíčně v tištěné podobě, a za úplatu poskytována předplatitelům. Elektronicky soud uveřejňoval s časovým odstupem jen část sbírky, v podobě tzv. právních vět.

Každý zájemce jak z odborné, tak i laické veřejnosti má od této chvíle možnost na webových stránkách soudu ve Sbírce v celém rozsahu a zcela bezplatně vyhledávat uveřejněná rozhodnutí, případně je volně stahovat k dalšímu použití. Zájemci z řad pravidelných uživatelů judikatury správních soudů se mohou přihlásit k odběru nových čísel sbírky na zvolenou e-mailovou adresu. Nový přístup podstatně zkrátí i dobu od schválení vybraných rozhodnutí k uveřejnění plénem soudu k jejich zpřístupnění. Lze očekávat, že k publikaci dojde vždy ještě v témže kalendářním měsíci.

Předseda NSS Josef Baxa  Foto: archiv
Předseda NSS Josef Baxa
Foto: archiv

„Jsem přesvědčen, že prvním předpokladem pro dodržování práva ve společnosti je jeho obecná dostupnost pro každého bez zbytečných omezení. Stejně tak je důležité, aby se mohl každý seznámit se soudními rozhodnutími, v nichž se právo aplikuje a interpretuje v konkrétních případech, a ve vlastní životní situaci se tak mohl poučit. Jestliže zákon ukládá Nejvyššímu správnímu soudu ke splnění jeho funkce vrcholného soudu v oblasti správního soudnictví mimo jiné vydávání Sbírky rozhodnutí, sleduje tím jistě zájem na co nejširším zpřístupňování zaujatých právních názorů veřejnosti. Poskytování Sbírky v elektronické podobě v nejkratším možném čase od schválení publikace všem zájemcům bez dalších omezení považuji za naplňování toho zájmu,“ dodal předseda soudu Josef Baxa.

Vydávání Sbírky rozhodnutí je zákonnou povinností Nejvyššího správního soudu vycházející z § 22 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního. Je důležitým nástrojem pro plnění základní funkce soudu, tedy sjednocovat soudní rozhodování ve správním soudnictví a působit v tomto směru i na správní praxi. Ve Sbírce se po diskusi v redakční radě, proběhlém vnitřním a vnějším připomínkovém řízení a konečném projednání v plénu soudu uveřejňují vybraná rozhodnutí, stanoviska či zásadní usnesení Nejvyššího správního soudu, rozhodnutí krajských soudů ve správním soudnictví a usnesení zvláštního senátu rozhodujícího podle zákona č. 131/2002 Sb., o řešení některých kompetenčních sporů.

O významu Sbírky svědčí i to, že od roku 2003 do konce roku 2016 v ní bylo uveřejněno celkem 3496 vybraných rozhodnutí zpracovaných do podoby tzv. judikátů, tedy opatřených právní větou a upraveným (zkráceným) odůvodněním z celkového počtu více než sto tisíce vydaných rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a krajských soudů působících ve správním soudnictví.

Novou podobu Sbírky naleznete zde.

(nss, epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY