Pondělí, 19. dubna, 2021

Útvar proti praní špinavých peněz je nově samostatným úřadem

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Finanční analytický útvar (FAÚ) je ode dneška samostatným správním úřadem v rámci ministerstva financí. Stanoví to novela zákona proti praní špinavých peněz. Norma dále snižuje částku hotovostní platby, při níž musí každý podnikatel identifikovat svého klienta, z 15.000 na 10.000 eur (zhruba 270.000 Kč). Skuteční majitelé firem a svěřenských fondů budou také v nové evidenci.

Důvodem změny postavení FAÚ jsou doporučení výboru Moneyval Rady Evropy, který je součástí Finančního akčního výboru skupiny zemí G7. Podle výboru dosud FAÚ nebyl nezávislý a samostatný a neměl oddělený rozpočet od ministerstva financí. Ředitel jako vedoucí služebního úřadu bude jmenován ministrem financí na základě výběrového řízení podle zákona o státní službě. Spolu s osamostatněním útvaru vzroste počet pracovníků FAÚ o polovinu. Dosud bylo v úřadu 42 tabulkových míst.

O změně Česká justice podrobně informovala již dříve.

Finanční analytický útvar se zaměřuje zejména na boj proti praní špinavých peněz, proti financování terorismu a odhalování toků peněz spojených s korupcí. Přijímá kvůli tomu informace o podezřelých obchodech.

Evidenci skutečných majitelů firem povedou od roku 2018 rejstříkové soudy. Budou se do ní zapisovat nejen údaje o datu narození nebo bydlišti, ale třeba i o hlasovacích právech. V evidenci budou vedeny taky údaje, které budou vysvětlovat, proč je daný člověk skutečným majitelem. Data se budou poskytovat jen kvůli vybraným trestným činům souvisejícím s praním špinavých peněz nebo s terorismem. Přístup k rejstříku budou mít například soudy, policie, zpravodajské služby a daňová správa. O výpis budou moci žádat i osoby, které budou v rejstříku zapsané.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY