Novela zákona o advokacii prošla prvním čtením, zkoušky advokátů se mají změnit

Advokát možná bude smět školit nejvýše tři koncipienty a změní se taky způsob advokátních zkoušek. Navíc by se mohl rozšířit výčet kárných opatření vůči advokátům. Novelu zákona o advokacii skupiny poslanců z ČSSD, ANO, TOP 09 a ODS, která to předpokládá, podpořila v dnešním úvodním kole Sněmovna. Předlohu nyní posoudí ústavně-právní výbor.

Omezení ohledně počtu koncipientů má zlepšit jejich školení. „Pokud má advokát plnit řádně svou funkci školitele, je při současném vytížení advokátů zřejmé, že tak nemůže činit vůči neomezenému počtu,“ píšou autoři v důvodové zprávě.

Advokáti budou moci nadále zaměstnávat více koncipientů, školit ale budou moci jen tři z nich. „Ostatní advokátní koncipienti, budou-li chtít vykonávat započitatelnou právní praxi, budou muset nalézt jiného advokáta,“ stojí ve zdůvodnění předlohy, kterou podepsali Martin Plíšek (TOP 09), nový ministr pro legislativu Jan Chvojka (ČSSD), Marek Benda (ODS) a Radek Vondráček (ANO).

Navrhovanou úpravu advokátní zkoušky, která se skládá z písemné a ústní části, předkladatelé zdůvodňují rostoucím počtem uchazečů o její složení a snahou o zvýšení kvality jejich přípravy. Autoři chtějí, aby zkoušce předcházel písemný test k ověření teoretických znalostí zájemců. K samotné zkoušce by byli připuštěni pouze v případě jeho úspěšného složení.

Nová kárná opatření by se podle předlohy týkala prohřešků souvisejících s knihou o prohlášeních o pravosti podpisu a se správou cizího majetku. Advokáti, kteří by se deliktů dopustili, by mohli o právo vedení této knihy nebo o právo správy cizího majetku až na tři roky přijít. Nebyl by podle předlohy navíc vyloučen ani jejich další postih, tedy například napomenutí nebo peněžitá pokuta.

Předloha, kterou podporuje ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) i vláda, by také výslovně umožnila pozastavení výkonu advokacie na vlastní žádost advokáta.

Advokát by mohl být podle novely vyškrtnut ze seznamu advokátů kvůli porušení povinnosti být pojištěný – nyní je nutné vést proti němu kárné řízení. Další novinka by měla zabránit situacím, kdy je advokát sice pojištěný, ale s mnohem nižším limitem plnění, než odpovídá újmě, kterou by mohl při poskytování právních služeb způsobit.

(čtk)