O závaznostech soudních rozhodnutí na konferenci NS promluví Raimondi, Šámal, Pelikánová a další

Špičky české i evropské justice zamíří do Brna Foto: bbv

Otázka závaznosti judikatury Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie, vnitrostátních soudů a vztahu ústavních a národních soudů v rámci vnitrostátních právních systémů bude hlavním tématem červnové konference Nejvyššího soudu „Závaznost soudních rozhodnutí“.

Plánovaná mezinárodní konference ve dnech 19. – 21. června bude jedním z nejvýznamnějších justičních fór v rámci předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy a v novodobé historii České republiky vůbec a nabídne příležitost k vzájemné výměně kontaktů i k neformálnímu setkání významných zahraničních i tuzemských hostů.

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal Foto: archiv
Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal Foto: archiv

Účast na konferenci již potvrdil generální tajemník Rady Evropy Thorbjørn Jagland. Mezi řečníky, kteří na konferenci vystoupí, nechybí předseda Soudního dvora Koen Lenaerts, předseda Evropského soudu pro lidská práva Guido Raimondi, předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, předseda Nejvyššího soudu České republiky Pavel Šámal, soudci Tribunálu Soudního dvora Evropské unie Irena Pelikánová a Jan Passer, generální advokát Soudního dvora Michal Bobek, soudci Nejvyššího správního soudu České republiky Zdeněk Kühn a Pavel Molek, profesor mezinárodního práva kodaňské univerzity Mikael Rask Madsen, profesor lovaňské univerzity Arthur Dyevre, docent katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Wintr a další osobnosti.

Program konference najdete zde.

První panel poskytne pohled na právně teoretické přístupy k závaznosti soudních rozhodnutí. Odpolední blok prvního dne konference bude věnován výlučně rozsudkům Evropského soudu pro lidská práva a otevře jej předseda štrasburského soudu Guido Raimondi, po jehož vystoupení bude následovat odborný panel k otázce závaznosti a výkonu rozsudků ESLP a přístupu vlád členských států zejména k odsuzujícím pilotním rozsudkům ve vybraných problematických oblastech ochrany práv a svobod zaručených Úmluvou.

Irena Pelikánová Reprofoto ČT
Irena Pelikánová Reprofoto ČT

Třetí blok zahájí ve středu ráno tématem vzájemných vztahů obecných a ústavních soudů, přičemž zvláštní pozornost bude věnována zejména působení ústavních tribunálů na rozhodovací činnost nejvyšších a kasačních soudů. Navazující čtvrtý konferenční blok nabídne pohled na závaznost rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie nejen očima soudce a generálního advokáta lucemburského soudu. Jedním z vrcholů konference bude přednáška předsedy Soudního dvora Koena Lenaertse s názvem „Soudní dvůr a národní soudy: transparentní dialog“.

(ns, epa)