Ombudsmanka šetřila výzvu rádia, aby žáci natáčeli videa zesměšňující učitele

Jedna z učitelek ve videu "Fajn lyžák" Zdroj: youtube

Z vlastní iniciativy se veřejný ochránkyně práv Anna Šabatová zabývala postupem správního orgánu vůči rádiu, které vyzývalo děti na lyžařském výcviku k účasti v soutěži v natáčení pranků s jejich učiteli a výhrou za 750 tisíc korun. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zasáhla teprve po měsících jednání. Zatímco rádio mělo věc za humor, odborník hovoří o kyberšikaně.

Vyplývá to ze zprávy veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové o činnosti za poslední čtvrtletí loňského roku. „Na základě několika upozornění jsem se v šetření z vlastní iniciativy zabývala postupem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v případu rádiem odvysílané soutěžní výzvy k natáčení tzv. pranků – zde konkrétně videí zachycujících učitele v nečekaných nepříjemných situacích zinscenovaných žáky,“ uvádí se v popisu případu.  Tato soutěž se konala v prosinci roku 2015.

O tom, jak je mnohdy obtížné najít společný názor na určitý jev, a to i mezi institucemi státu, svědčí, co následovalo: „Rada původně zastávala názor, že daná věc nespadá do její působnosti, neboť jí nepřísluší dohled nad serverem YouTube, kde byla videa žáky umisťována. Na základě mé výzvy nicméně změnila postoj, když uznala, že nemůže sice kontrolovat obsah videí zveřejněných na YouTube, ale přísluší jí kontrolovat nezávadnost rádiem odvysílané soutěžní výzvy,“ popisuje vývoj situace zpráva ombudsmanky.

Bez rádia by nedošlo k urážlivému natáčení

Veřejná ochránkyně ovšem nebyla s podnětem sama, k výzvě k žákům, aby organizovali zesměšňující situace svých učitelů, natáčeli je a zavěšovali na youtube, se přidali další: „Doplňuji, že výzvu odsoudil i školský ombudsman, který pranky považuje za surové a společensky problematické. Podle jeho názoru, pokud jsou navíc spojeny s odměnou a publicitou, vážně ohrožují rodinnou i školní výchovu a výrazně se zvyšuje riziko, že se zvrhnou v kyberšikanu. Stejně tak záležitost znepokojila Mgr. Kamila Kopeckého, Ph.D., šéfredaktora projektu E-bezpečí www.e-bezpeci.cz. Ve svém komentáři uveřejněném dne 28. února 2016 zmiňuje (cituji), že si je ,jist, že bez odvysílané kampaně jistého komerčního rádia by žáky nenapadlo masově vytvářet videa, která ponižují a urážejí učitele´.  Názory školského ombudsmana a odborníka na kyberšikanu si podle mého přesvědčení zaslouží pozornost,“ zdůrazňuje veřejná ochránkyně se ve zprávě.

Prank jako žert, prank jako kyberšikana

U předmětné komunikace na uvedeném webu lze dosud nalézt reakci kritizovaného Fajn rádia, jehož název se ovšem do vyřešení záležitosti nikdo veřejně neodvážil uvést. Za rádio tam kdosi vysvětluje cíle soutěže Fajn lyžák na Klínovci a argumentuje oblíbeností tohoto běžného formátu s tím, že slovo prank znamená žert a účelem není ponižování. Dále dotyčný vysvětluje, že při nachytávce učitel ví, že byl vystaven žertu. „Žijeme v nelehké době. Humor a nadsázku považujeme za dobrý prostředek k odreagování od skutečných problémů, se kterými se musí společnost vypořádat,“ končí svoji reakci zástupce rádia.

Další soutěžní video zdroj: e-bezpečí.cz
Další soutěžní video zdroj: e-bezpečí.cz

S tím ovšem nesouhlasí autor komentáře „Vytočte svého učitele – natočte jeho reakci a vyhrajte Fajn lyžák za 750 000 korun A říkejme tomu třeba prank“ Kamil Kopecký. „Humor je zcela jistě žádoucí, patří k životu, umožňuje nám překonávat životní překážky a motivuje nás, je prostě kořením života. Humor však má – jako každé jiné lidské jednání – své hranice…Pranky zaměřené na učitele jsou v podstatě mírnou formou kyberšikany či kyberobtěžování – učitele natočíme v nějaké ponižující, zesměšňující či vyhrocené situaci, zachytíme jeho reakci a výsledné video potom sdílíme, aby se na úkor učitele bavili další uživatelé internetu. V zásadě je jedno, zda učitel s natáčením pranku dopředu souhlasí (pak vlastně o žádný prank nejde), nebo nesouhlasí, jednoduše vznikne nahrávka, která reprezentuje určitou formu (vzorec) chování. Videa v prostředí internetu žijí vlastním životem – a jsou mimo kontrolu,“ vysvětluje a jako příklady tenké linie mezi humorem a šikanou předkládá některá z videí, která se svými žáky učitelé skutečně natočili.

Je otrávení učitele opravdu prank?

Podle Kamila Kopeckého z e-bezpečí je jasné, že velké množství učitelů, kteří se do pranků zapojili, tak učinilo zcela dobrovolně. „Rozumím, že chtěli dětem pomoci v soutěži vyhrát, zároveň však dali ostatním divákům signál, že natáčení videí ponižujících či vytáčejících učitele je normální, společensky tolerovatelné chování,“ varuje Kopecký, který v závěru přináší případy pranků, které skončily tragédií: dva studenti v rámci pranku otrávili učitele, když mu do pití nalili čistící roztok. Jenže zde vyvstává otázka:  Hodnotil by soud takové jednání opravdu jako prank neboli žert?

Rada nakonec dala za pravdu ombudsmance

Je zjevné, že i v RRTV byl diskutován problém, co je žert a co je ponižování druhých. Z archivu zápisů z jednání RRTV vyplývá, že Rada nejprve vzala podnět ombudsmanky „na vědomí“ a reagovala až na pokračující komunikaci. „Po mé výzvě přistoupila Rada k věcnému hodnocení odvysílané výzvy a informovala mne, že shledala porušení zákona, protože výzva byla zaměřena na děti a mládež bez toho, aby byla jakkoli zjemněna vysvětlením, že cílem ,pranku´ není vystavit učitele ponižující situaci a natočit ho v ní. Takto odvysílaná výzva tak mohla podle Rady narušit psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých, protože snahou o dosažení co největšího počtu shlédnutí videa a s tím spojenou šancí na výhru v soutěži, mohlo dojít k tomu, že by učitelé byli ze strany žáků vystaveni situacím, které na školské půdě a ve vztahu učitel – žák není ve veřejném zájmu vhodné navazovat a které mohly učitelům způsobit psychickou újmu,“ uvádí zpráva veřejné ochránkyně práv,

Podle zprávy veřejné ochránkyně Rada vyzvala provozovatele k nápravě, která však v tomto konkrétním případě nebyla možná, protože výzva už skončila. „Rada však přislíbila, že bude do budoucna podobná vysílání pečlivěji monitorovat, proto jsem šetření ukončila,“ uvádí zpráva.

O události, která se odehrála v prosinci 2015 a následném řízení informovala RRTV ve veřejné zprávě 21. června 2016: „Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, upozorňuje provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 12000, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve vysílání v období od 1. prosince 2015 do 13. prosince 2015 nabádal na programu Fajn rádio 2 (97,20 MHz Praha) žáky k natočení nachytávky učitelů a podmiňoval tím účast ve vyhlášené soutěži Fajn lyžák, čímž mohlo dojít k ohrožení mravního vývoje dětí a mladistvých. Rada stanovila lhůtu k nápravě 15 dní ode dne doručení upozornění.“

Irena Válová