Vláda posvětila nové členy Legislativní rady vlády

„Bude se to ještě s ministerstvem diskutovat,“ říká Michal Žižlavský Foto: archiv

Legislativní rada vlády získá pět nových členů, rozhodla dnes vláda. Rozšíření poradního orgánu navrhl jeho současný předseda, ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD). Poukázal na to, že se výrazně zvýšil počet předkládaných návrhů právních předpisů z oblasti správního, občanského, obchodního a insolvenčního práva, což některé členy rady nadměrně zatížilo.

Personální posílení Legislativní rady vlády o právní odborníky pozitivně ovlivní jak nepolitičnost jejího posuzování, tak i kvalitu stanovisek předkládaných vládě, uvedl Chvojka v materiálu, který předložil kabinetu.

Od 1. března by tak měli v poradním orgánu nově pracovat advokáti Michal Žižlavský, Tomáš Nevečeřal a Jaroslav Svejkovský, dále pedagog Michal Sobotka a také Michal Votřel z Krajského úřadu Pardubického kraje.

Žižlavský i Svejkovský už dříve v legislativní radě působili. První z nich je expertem na insolvence, má zvláštní povolení řešit jako insolvenční správce úpadky velkých korporací, bank a finančních institucí. Je v představenstvu České advokátní komory a u Nejvyššího správního soudu spolurozhoduje o kárných žalobách na soudce. Svejkovský se zaměřuje zejména na občanské, obchodní a korporátní právo, v minulosti byl členem rekodifikační komise pro přípravu nového občanského zákoníku.

Nevečeřal se v advokacii zabývá obchodními závazkovými vztahy, správním právem či právem veřejných zakázek. Je také členem rozkladové komise ministra kultury. Sobotka zase mimo jiné zasedá v rozkladové komisi ministra životního prostředí, jinak vyučuje na pražské právnické fakultě a na policejní akademii. Poslední z kandidátů Votřel pracuje na krajském úřadu jako vedoucí majetkového a investičního odboru.

Vedle Chvojky, který se stal předsedou rady počátkem loňského prosince, nyní v poradním orgánu pro legislativní činnost zasedá 28 právníků. Práci vykonávají za symbolickou odměnu, scházejí se obvykle jednou za dva týdny.

(čtk)