Pondělí, 23. května, 2022

Babišné za EET je jakou couvert, zahrnout ho lze do ceny a musí se evidovat v EET

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Podnikatelé mohou svým zákazníkům účtovat babišné za náklady Elektronické evidence tržeb (EET) jako to činí majitel firmy Perníková chaloupka. Musí však být zahrnuto do ceny a evidováno. Nebo musí být s vědomím zákazníka účtováno jako nákladová položka. Vyplývá to ze stanoviska finanční správy k případu podnikatele Luďka Šorma z Pardubic, který účtuje zákazníkům jednorázové babišné ve výši 10,- Kč.

Svůj dlouhodobý spor s finanční správou i svoji motivaci, proč účtuje zákazníkům babišné, popsal Luděk Šorm i na demonstraci proti EET, která se konala v sobotu 25. února 2017 na Václavském náměstí. Podle svých slov účtováním babišného přenáší náklady, které měl podle Babiše nést jako podnikatel, na voliče této vlády, kteří si EET přáli a vláda EET schválila.

Rovněž uvedl, že napsal na ministerstvo financí dopis, ve kterém upozornil, že stát nemůže nutit občana činit nic, co není uvedeno v zákonu a nemůže občana trestat za to, co zákon nezakazuje. A v zákonu není uvedeno, že EET funguje bezplatně.  Podle něho to tam „dodatečně podvodně chtěli dát, což se nepovedlo“. Na to prý obdržel dopis, ve kterém se mu dává za pravdu, že stát nesmí trestat občana za to, co zákon nezakazuje.

Úředníci si myslí, že couvert je dýško

K tomuto konkrétnímu případu se 1. března vyjádřilo Generální finanční ředitelství. Podle něho lze babišné přirovnat k příslušenství jídla v restaurace, k couvertu, což je: pečivo, koření, ochucovadla a ingredience k volnému použití na stole.
Couvert má své prokazatelné náklady: například ve francouzské nebo v belgické kuchyni je obvyklým couvertem bílá bageta s (ochuceným) máslem před jídlem, v italské kuchyni je obvyklým couvertem strouhaný sýr pecorino.

Přesto z nějakého důvodu však finanční správa nazývá couvert formou spropitného: „Zákon o evidenci tržeb neomezuje podnikatele ve způsobu stanovování ceny. Například couvert, jakožto forma ,spropitného´, které není dobrovolné, je částkou, kterou musí podnikatel evidovat. Dokonce couvert je součástí základu daně z přidané hodnoty. Stejně tak jiné formy kalkulovaných položek souvisejících s poskytnutými plněními musí, jako součást ceny, podnikatel evidovat dle zákona o evidenci tržeb,“ uvádí ve svém stanovisku k případu pana Šorma.

Babišné musí být součástí ceny

Pan Luděk Šorma ovšem podle finanční správy neposkytuje svým zákazníkům za předmětnou desetikorunu žádnou službu: „V konkrétním zmíněném případě prodávající vystavením účtenky žádné plnění spotřebiteli ,v hodnotě 10 Kč´neposkytuje. Zaevidování do systému EET není prodávaným zbožím ani poskytovanou službou zákazníkovi.
Samotné odeslání účtenky do EET je plnění zákonné povinnosti prodávajícího podle jiného zákona nesouvisejícího s cenovou oblastí,“ uvádí ve stanovisku Generální finanční ředitelství.

Proto musí být desetikoruna součástí ceny a takto evidována: „Jedná-li se o formu kalkulace celých či části režijních nákladů podnikatele, musí být tato položka součástí ceny a součástí částky, která je evidována dle zákona o evidenci tržeb.V rozporu se zákonem o evidenci tržeb by bylo neevidovat vybranou nákladovou položku související s poskytnutým plněním nebo bez jejího poskytnutí účtenku nevydat,“ upozorňuje finanční správa. To by ovšem ukazovalo, že pan Šorma z Pardubic nemůže babišné účtovat jako zvláštní jednorázovou položku.

Babišné lze s vědomím klienta účtovat jako náklad

Hned poté ovšem finanční správa dává příklad, jak se uskuteční kontrolní nákup: „Ostatně z hlediska kontrolního nákupu proběhne tento nákup tak, že pokud vystaví podnikatel účtenku a v té účtuje nějakou nákladovou položku (s vědomím zákazníka), nepostupuje v rozporu se zákonem o evidenci tržeb. Pokud by účtenka nebyla vystavena i na celkovou platbu a část platby by na účtence chyběla, nebyla evidována celá tržba, pak takovýto postup bude v rozporu se zákonem o evidenci tržeb.

Stejně tak v rozporu se zákonem o evidenci tržeb bude situace, kdy účtenka nebude vystavena, protože podnikatel její vystavení podmíní poplatkem, který bude vyžadovat mimo přijatou tržbu. V takovéto chvíli účtenka vystavena nebyla, čímž byl porušen zákon.“ To by zase ukazovalo, že pan Šorma z Pardubic babišné účtovat zákazníkům, za předpokladu, že ho eviduje, může.

Co si z dopisů a stanovisek státu vybere pan Luděk Šorma z Perníkové chaloupky v Pardubicích bude možné zjistit už tuto sobotu, kdy má znovu zahájit sezónu a ve svém protestu proti EET pokračovat.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY