Evropský soud pro lidská práva hledá právníka, organizátora a analytika pro českou sekci

Místnost pro veřejná slyšení před Soudem. Zde zasedá Velký senát ESLP. Foto: archiv

Právníka s praxí právního profesionála, schopnostmi analytika a organizátora s vynikající znalostí českého právního řádu, ústavního a mezinárodního práva a angličtiny nebo francouzštiny, který bude zajišťovat právní analýzy, připravovat návrhy rozhodnutí pro soudce nebo povede jednání se stranami, hledá pro českou divizi Evropský soud pro lidská práva. Plat bude mít od  4. 627 do 5 914 euro. Uzávěrka přihlášek je 3. dubna 2017 o půlnoci.

Seznam povinností, které vybraného právníka čekají, je úctyhodný: mimo jiné zkoumá a zabývá se stížnostmi podanými u Soudu, vede korespondenci se stěžovateli, vládou a třetími stranami, připravuje spisy pro soudce zpravodaje, zajišťuje právní analýzy, připravuje pro soudce návrhy rozhodnutí, zápisů a zpráv, zajišťuje studie a výzkum ve vztahu ke case law Evropského soudu pro lidská práva a k národnímu právu. Jedná se stěžovateli co se týče přijatelnosti stížností, zúčastní se jednání Soudu a prezentuje případy.

Všechny povinnosti i podmínky výběru zveřejnil Soud na svém webu.

Mezi podmínky patří: vysokoškolské vzdělání pro právní profese v ČR,  nejméně dvouletou zkušenost z praxe v právní profesi, znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího a velmi dobrou znalost angličtiny nebo francouzštiny a znalost jednoho z těchto dvou uvedených jazyků, schopnost psát návrhy právních textů v angličtině nebo francouzštině. Uchazeči musí být méně než 65 let k datu termínu pro podání přihlášky, což je 3. dubna 2017 o půlnoci francouzského času.

Rozhodný a přizpůsobivý analytik, plánovač a komunikátor

K tomu ESLP doplňuje, jaké schopnosti jsou pro výkon této funkce nezbytné: schopnost profesionálně technické expertízy prostřednictvím právního systému České republiky, ale i jiných jurisdikcí, znalost ústavního a mezinárodního práva, schopnosti navrhovat, analyzovat a předkládat řešení, plánovat a organizovat, týmová spolupráce, komunikace a vůle učit se a rozvíjet se.

Žádoucí vlastnosti jsou pak podle Soudu přizpůsobivost, rozhodnost, iniciativa a orientace na výsledek.

Žadatelé mohou podávat žádosti elektronicky prostřednictvím webu ESLP. Procedura výběru nebude jednoduchá ani krátká.  Kromě jazykových testů a panelové diskuse bude obsahovat situační úkoly.

Úspěšní žadatelé se mohou dostat také na seznam náhradníků, který bude moci být několikrát obnoven. Výměnou za rozsáhlé požadované znalosti, schopnosti a vůli i omezení je pro vybraného kandidáta platové zařazení A1/A2  podle francouzských zákonů. Podle tabulky, ke které ESLP zájemce odkazuje, jde v současnosti o plat od 4 627,07 euro do 5 914,97 euro měsíčně.

 

Irena Válová